Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:4. januar 1891
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr August Larsen!
Jeg takker Dem forbindtligst for Deres venlige brev af 21. December og derhos i øvrigt for alt, hvad De i mellemtiden har havt den godhed at sende mig. Men fremfor alt andet for den prægtige og voluminøse udgave af «Hedda Gabler», som det var mig en sand glæde at modtage. Af trykfejl har jeg ingen fundet. Kun en eneste bogstavfejl, der ingen betydning har. Side 189 står Dem istedetfor dem. Enhver læser forstår imidlertid straks meningen.
I sagen angående den engelske udgave har der fra min side hersket en misforståelse, som imidlertid er let forklarlig. Jeg vidste nemlig at både E. Gosse og Mr: Heinemann, da de henvendte sig til Dem om tilsendelsen af
 
 
Faksimile
korrekturarkene, havde fuldstændig kundskab om at W. Archer, ifølge aftale med mig, vilde optage stykket i 5. bind af sin store udgave. Jeg stod derfor i den formening at det var fortrinsretten og ikke eneretten, Mr: Heinemann tilkøbte sig. Og det var sin fortrinsret Mr: Archer sigtede til da han erklærede sig frivillig beredt til at træde tilbage fra den mellem ham og mig trufne aftale. Jeg har imidlertid nu al grund til at tro at sagen ordner sig i mindelighed og beder Dem modtage min hjerteligste tak for den store ulejlighed, som dette anliggende have forvoldt Dem.
Det af Philipp Reclam bestilte exemplar må gerne sendes til fru v. Borch. Bogen vil nemlig ikke i den nærmeste fremtid udkomme hos ham. Og når hans oversætter kun ikke konkurrerer med mig lige over for teatrene så er hans udgaver mig ikke imod. De skaffer nemlig mine arbejder en uhyre udbredelse også i kredse, hvor de ellers ikke vilde nå hen. Han
 
 
Faksimile
udtalte også nu for ganske nylig dette i et brev, hvori han oversendte mig et særdeles betydeligt frivilligt honorar.
Med gentagen tak for Deres mange venskabstjenester i det forløbne år og med vore bedste hilsener og ønsker ved årsskiftet tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her