Du er her:
Mottaker: HANS SCHRØDER
Datering:27. desember 1890
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herr teaterchef Schrøder.
Kristiania.
Norwegen.
Herr teaterchef Schrøder!
Jeg har havt den ære at modtage Deres venlige meddelelse om at Kristiania teater ønsker at opføre mit nye skuespil «Hedda Gabler» og bringer Dem herved min forbindtligste tak for forespørgselen i så henseende. Mit foreløbige telegramsvar håber jeg er kommet Dem rigtig i hænde.
En ganske særdeles tilfredsstillelse var det for mig af Deres udførlige fremstilling at erfare at Deres opfatning af stykkets personer falder fuldstændig sammen med, hvad jeg har villet og tilstræbt.
Som følge heraf tiltræder jeg også på ethvert punkt Deres mening om, hvad der med de forhåndenværende kræfter ved teatret må betragtes som den rigtigste rollebesætning.
 
 
Faksimile
«Hedda» bør utvilsomt spilles af frøken Bruun, der forhåbentlig vil bestræbe sig for at finde udtryk for det dæmoniske underlag i karakteren. Fru Heiberg har jeg for fem år siden sét på Bergens teater og jeg modtog da et meget stærkt indtryk af hendes naturbegavelse. Men både for mit stykkes og for hendes egen skyld holder jeg det for ønskeligt at der ikke tildeles hende en opgave, hvori hun på flere hovedsagelige områder næppe for tiden vil kunne gøre fuld fyldest for sig.
Om den øvrige rollebesætning kan der vel ikke være nogen tvil. Jeg samstemmer i et og alt med, hvad De i så henseende i Deres brev har foreslået. Naturligvis bør frøken Parelius og ikke fru Gundersen spille frøken Tesmans rolle.
Der er blot et eneste punkt som står mig for hovedet og det er at herr Reimers i sit ydre så lidet svarer til det billede, jeg gerne vilde man skulde modtage af Ejlert Løvborg. Men ved hjælp af maskérings- og påklædningskunster må der vel kunne bødes
 
 
Faksimile
adskilligt herpå.
Jeg skal bemærke at stykket allerede er antaget ved det kgl: teater i København. Men kammerherre Fallesen har ikke hidtil fremsat nogen fordring på at stykket dersteds skal spilles først undtagen, som sædvanligt, for Danmarks vedkommende.
At et exemplar af bogen forinden dens udkomst i handelen ikke blev Dem tilsendt fra forlæggeren, beder jeg Dem om ikke at mistyde. Kammerherre Fallesen fik heller ikke noget exemplar udleveret. Overhovedet absolut ingen. –
Hvad honorarspørgsmålet angår skal jeg tillade mig at foreslå at Kristiania teater en gang for alle erlægger et beløb af 2,500 kroner, der indbetales til boghandler Nils Lund i Kristiania så snart første gangs opførelse af stykket har fundet sted.
Med erkendtlig tak for den omhu, hvormed De øjensynlig allerede har sat Dem ind i mit nye arbejde har jeg den ære at tegne mig
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her