Du er her:
Mottaker: JULIUS ELIAS
Datering:19. november 1890
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr dr: Elias!
Mit nye skuespil er nu færdigt og jeg kan derfor begynde at tænke på det forretningsmæssige.
Først og fremst tillader jeg mig da at bede Dem om godhedsfuldt at ville meddele herr Fischer at jeg modtager hans tilbud om 300 Mark som honorar for tilsendelsen af korrekturarkene direkte fra København, enten til ham selv eller til den eventuelle oversætter.
Oversættelsen af dette stykke frembyder adskillige vanskeligheder, der nødvendiggør min personlige kontrol. Jeg skulde derfor bede herr Fischer underrettet om at det er mit ønske at han
 
 
Faksimile
overdrager arbejdet til frøken Emma Klingenfeld, med hvem han straks bør træde i underhandling.
Skulde opfyldelsen af dette mit ønske, mod formodning, støde på praktiske vanskeligheder, så vil jeg også kunne godkende fru M. v. Borch som oversætterinde. Dette dog kun under betingelse af at hendes tyske korrekturark forelægges mig til revision.
På en af disse to må herr Fischers valg falde. Nogen tredje kan ikke af mig akcepteres. Også må hans bestemmelse meddeles mig for at jeg kan give de fornødne anvisninger i København. –
Vor fælles ven professor Hoffory opholder sig for tiden hersteds. Hans bedring skrider visstnok fremad; men han er dog endnu ikke på langt nær ved sin fulde kraft. Han taler dog alligevel om at genoptage sine forelæsninger i Berlin i
 
 
Faksimile
slutningen af denne måned. Dog håber jeg for hans skyld at han først rådfører sig med sin læge dersteds.
Frøken Klingenfeld fremkaldte i forrige måned et skriftligt sammenstød med mig, foranlediget ved en misforståelse fra hendes side. Hendes seneste brev til mig besvarede jeg ikke. Heller ikke har jeg sat hende i kundskab om at jeg helst ønsker hende til at oversætte mit nye arbejde. Jeg kan dog ikke ansé det for sandsynligt at hun skulde afvise herr Fischers tilbud, dersom et sådant fremkommer.
Tag mig ikke ilde op at jeg lægger så stærkt beslag på Deres tid. Det sker kun i henhold til Deres før afrejsen herfra godhedsfuldt givne løfte. Og for mig er det en ganske overordentlig stor lettelse at kunne føre disse forhandlinger gennem Dem.
 
 
Faksimile
Vi håber at De befinder Dem godt i Deres nye hjem, ligesom i Berlin overhovedet, og sender Dem og Deres ærede frue vore hjerteligste hilsener.
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her