Du er her:
Mottaker: FREDRIKA LIMNELL
Datering:1. juli 1890
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Fredrika Limnell!
Det var for mig en stor overraskning og glæde endelig efter så lang tids forløb at modtage et brev fra dig. Selv er jeg så stærkt optagen af andet slags pennearbejde at jeg har måttet indstille enhver privat brevveksling, endog med mine nærmeste og bedste venner.
Dette må tjene mig til undskyldning når jeg også idag og lige over for dig, hvem jeg dog kunde have så mangt og meget at sige, nødsages til at fatte mig i korthed og udelukkende holde mig til Laura Kielers anliggende.
De tilsendte tidningsudklip har
 
 
Faksimile
jeg gennemlæst. En dél deraf var mig bekendt i forvejen ligesom jeg overhovedet nøjagtigt har fulgt med i den strid, som opstod i anledning af hendes stykke «Mænd af ære».
Det er mig imidlertid ikke ganske klart, hvad Laura Kieler egentlig tilsigter når hun gør forsøg på at få mig inddraget i disse stridigheder. En erklæring fra mig, som den hun ønsker, nemlig «at hun ikke er Nora», vilde være både meningsløs og latterlig eftersom jeg jo aldrig har påstået det modsatte. Hvis der oppe i København har været udspredt usandfærdige rygter om at der på et tidligere punkt i hendes liv er foregået noget, der har en slags lighed med vekselhistorien i «Et dukkehjem», så er hun selv eller hendes mand, allerhelst begge i forening, de eneste, som ved en åben og
 
 
Faksimile
bestemt benægtelse kan slå de falske rygter ned. Jeg begriber ikke at herr Kieler ikke allerede for længe siden har grebet til denne udvej, der straks vilde gøre en ende på bagtalelsen.
At jeg ikke kan efterkomme din anmodning om at gribe ind her gør mig oprigtig ondt. Men jeg tror at du ved nærmere overlægning af sagen, betragtet fra alle sider og med enkelthederne for øje, for så vidt sådanne måtte være dig bekendte, vil give mig medhold i at jeg viser vor fælles veninde den bedste tjeneste ved at forholde mig taus og blive udenfor. –
Jeg er i denne tid stærkt beskæftiget med at skrive et nyt skuespil, som må være færdigt til høsten. Nogen sommerrejse tør jeg således iår ikke tænke på; jeg nødes til at blive her i staden,
 
 
Faksimile
hvor temperaturen og luften i de varmeste måneder just ikke er særdeles behagelig. Men sligt lader sig jo altid udholde når man har et arbejde at fordybe sig i.
Jeg forudsætter at du fra og til har anledning til at sé friherrinde Adlersparre. I så fald beder jeg dig bringe hende en forbindtligst hilsning fra mig. Til dig selv og til Lyran sendes varme og hjertelige hilsninger fra
din venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her