Du er her:
Mottaker: GUSTAF FREDRIKSON
Datering:3. juni 1890
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære ven!
Jeg har modtaget dit venlige brev af 28de Maj og skal herved i korthed besvare samme.
Allerede i længere tid har jeg vidst, hvorledes herr Molander i anledning af «Kærlekens komedi» er optrådt, også overfor dramatiska Teatern, som om han var eneberettiget til at modtage det hele
 
 
Faksimile
honorar og beholde dette for sig selv, hvilket han har gjort uden med et ord at underrette mig om sagen.
Aftalen mellem ham og mig gik ud på at han på mine ligesom på sine egne vegne skulde forhandle med teatrene angående honorarbetingelserne, og erklærede jeg mig på forhånd villig til at godkende de vilkår, han måtte opnå. Honoraret skulde deles lige mellem os begge. Men jeg har aldrig givet ham fuldmagt til at hæve den mig tilhørende halvpart. Det var min forudsætning at denne skulde indbetales direkte fra vedkommende teater til Gyldendalske boghandel i København, således som tidligere altid er gjort.
Men herr Molander har imidlertid altså stukket det hele beløb i sin egen lomme og jeg tror gerne du har ret i at det vil falde vanskeligt at få ham til at udlevere hvad han engang urettelig er kommen i besiddelse af.
Skulde du imidlertid imod forhåbning ville og kunne formå ham hertil, så skulde jeg være dig særdeles forbunden om du godhedsfuldt vilde sende
 
 
Faksimile
beløbet til min forlægger i København. Nægter herr Molander at tilbagelevere, hvad han i mit navn har tilvendt sig, så får det være det samme. Personlig og direkte ønsker jeg ikke at henvende mig til ham om denne sag. –
Udover høsten håber jeg at få et nyt skuespil færdigt og skal da ikke undlade at sende dig et exemplar af samme.
Med mange hilsninger tegner jeg mig
din venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her