Du er her:
Mottaker: GUSTAF AF GEIJERSTAM
Datering:22. april 1890
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr G. af Geijerstam!
Deres venlige brev af 17. dennes modtog jeg for et par dage siden og da jeg nu netop har en times tid til min rådighed vil jeg straks benytte den til i korthed at sende Dem et svar.
Det var mig en stor overraskelse at erfare at De tænker på at oversætte «Peer Gynt». Så gerne jeg skulde ønske at få denne digtning opført på svensk og da særlig under Lindbergs ledelse, så tror jeg at De dog nøjere bør overlægge sagen forinden De skrider til dette foretagende, der
 
 
Faksimile
vil koste Dem overmåde megen tid og møje. På ret mange svenske teatre vil De visst ikke kunne påregne at få Deres oversættelse antaget og ordentlig betalt. Jeg måtte i sin tid hos Josephson lade mig nøje med et meget ringe honorar for «Brand». Han påberåbte sig stykkets kostbare opsætning. Og opsætningen af «Peer Gynt» vil sikkerlig ikke blive billigere.
Hertil må desuden bemærkes at jeg af hensyn til min forlægger i København ikke vilde kunne give mit samtykke til at oversættelsen trykkes og udgives i boghandelen. Dette holder jeg det for min skyldighed på forhånd at gøre Dem opmærksom på.
Skulde De, uagtet de her anførte betænkeligheder, alligevel holde fast ved Deres beslutning, vilde jeg råde Dem til fra Kristiania teater at forskaffe Dem et exemplar af bogen med de forkortelser og sammendragninger, som dersteds fandtes nødvendige ved opførelsen. Derved vilde De jo spare Dem for adskilligt arbejde, – forudsat, naturligvis, at herr Lindberg ikke har til hensigt at opføre stykket i dets helhed. –
For Deres senest tilsendte bog beder jeg Dem modtage min hjerteligste tak. Jeg har læst denne ligesom Deres øvrige arbejder med stor glæde og interesse.
Med vore bedste hilsener til Dem og Deres hustru tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her