Du er her:
Mottaker: DAGBLADET
Datering:[februar 1887]
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Frøkenerne Natalie og Emma Hansch i Dresden har anmodet mig om at henlede nordiske Forældres Opmærksomhed paa deres gjennem en Række af Aar bestaaende Familjepensjonat med dertil hørende Opdragelses- og Uddannelsesanstalt for unge Piger.
Anstalten har allerede tidligere fra og til været besøgt af skandinaviske Pensjonærer, og Bestyrerinderne ønsker særlig gjerne at modtage flere fra vore Lande.
Min Hustru og jeg har et mangeaarigt Bekjendtskab til de to nævnte Damer, og kan, hvad Karakter, Dannelse og Kundskaber angaar, overhovedet i alle Henseender, anbefale dem paa det bedste. Enhver Familje vil med fuldkommen Tryghed kunne betro dem sine unge Døttre.
Pensjonatet har sit eget Hus i Querallé Nr. 2, et af Villakvartererne i den sundeste og behageligste Del af Dresdens Neustadt.
Nærmere Oplysninger vil skriftlig kunne indhentes dersteds.
Andre skandinaviske Blade, som maatte antage, at de kanske kunde gjøre en eller anden Familje en Tjeneste dermed, anmodes om velvilligst at indtage disse Linjer.
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her