Du er her:
Mottaker: STUDENTFORENINGEN FRAM
Datering:[april 1884]
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
<...>
Tilslutning fra de unges Side er mig kjærere end enhver anden. Jeg haaber ogsaa trøstig, at Aarene aldrig skal bringe mig did hen, hvor jeg vilde føle mig fremmed blandt den aandelige Ungdom.
Foreningens Formaal og Opgaver kjender jeg jo ikke nøjere til; men jeg har med Glæde bemærket, at den i den senere Tid har beskjæftiget sig med sociale Spørsmaal, som i høj Grad interesserer mig.
Jeg ønsker af Hjertet Fremgang og Trivsel for disse Anliggender saa vel som for enhver anden tidsmæssig Reform paa det aandelige og det sociale Omraade.
<...>

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her