Du er her:
Mottaker: STORTINGET
Datering:[mars/april 1884]
Sted: KRISTIANIA/ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Til Stortinget!
Stortinget har i sin Tid henvist Spørgsmaalet om Særeje for den gifte Kvinde til Formandskabernes Betænkning.
Vi lader staa hen, fra hvilken Tid Formandskaberne fik denne særskildte Fuldmagt af Kvinden; vi indskrænker os til at hævde, at den Forudsætning, hvorfra de fleste Formandskabs-Betænkninger aabenbart gaar ud, nemlig at Ægteskabet i almindelighed grundlægges paa Kjærlighed, hvorfor Sameje fremdeles tilraades som Regel, den er neppe rigtig.
Selv om saa var, tør vi i en saa alvorlig Sag minde om, at Kjærligheden er en mangfoldig Ting; til Grundlag for varig økonomisk Ordning er den lidet skikket.
Ej heller er det som foreslaaet nok, at den gifte Kvinde kan stifte Særeje, hvis hun vil. Derved kunde let Kravet komme til at se ud som en stødende Undtagelse, og saadant skyr gjærne Kvinden.
 
 
Faksimile
Hun maa vide og føle, at hun træder ind i Ægteskabet med samme lovlige Ret som Manden. Ikke alene hun, men Manden vil moralsk vinde herpaa, og Samlivet lettere fra først af faa det rette Værdighedspræg. Ogsaa Kjærligheden, hvis den er der, vil støttes af Lighedsfølelsen.
Hvad særskildt det økonomiske Vel angaar, saa tør det være en ikke ualmindelig Erfaring, at hvor Drukkenskaben endnu udgjør en national Institution, og vaagede Handler og Kautioner neppe hører til Sjeldenheder, er det i Samfundets Interesse, at den gifte Kvinde saa snart som mulig ophører at være juridisk umyndig.
I Ærbødighed.
Bjørnst. Bjørnson
Henrik Ibsen.
Jonas Lie.
Alexander L. Kielland

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her