Du er her:
Mottaker: SIGNE HEBBE
Datering:[2. april 1880]
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Demoiselle Signe Hebbe.
Rue Fontaine (St: George) no 21.
Paris.
fr:
Højstærede Frøken!
Samtidigt med disse linjer giver jeg mig den ære at sende Dem et exemplar af den tyske udgave af «Fru Inger til Østråt». Naar saadant ikke før er sket, da er grunden den, at jeg ikke selv var i besiddelse af bogen og denne udsolgt hos samtlige herværende boghandlere; jeg har derfor maattet forskaffe mig den andensteds fra, og min forlægger, som skulde ombesørge dette, har været utilladelig forsømmelig. Jeg haaber imidlertid, at den endnu kommer tidsnok. På italiensk er dette stykke ikke oversat; men i Italien er det ikke vanskeligt at finde en literatør, som er det tyske sprog mægtig.
Det var mig en overordentlig stor glæde at erfare, at der kunde være udsigt til at madame Ristori skulde ville optræde som fru Inger. Jeg tror, at denne rolle passer godt for hende og at hun vel kunde benytte stykket på sit repertoire ogsaa udenfor de nordiske lande.
Ikke mindre kært var det mig, at denne sag blev indledet netop gjennem Deres mellemkomst og jeg saaledes fik anledning til at træde i brevveksling med en kunstnerinde, som jeg vel har havt anledning til at beundre paa scenen, men hvis personlige bekjendtskab desværre hidtil ikke har været mig forundt.
Med hjertelig tak for Deres interesse for sagen og i det haab i sin tid at erfare noget nærmere om dens gang tegner jeg mig med udmærket højagtelse
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her