Du er her:
Mottaker: BERGENS NATIONALE SCENE
Datering:18. oktober 1889
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til bestyrelsen for Bergens nationale scene.
Under 14. Maj sidstleden sendte jeg bestyrelsen en påmindelse om at jeg, til trods for den mellem teatret og mig under 28. Oktober 1876 afsluttede kontrakt, ikke i de 3–4 seneste spilleår havde erholdt udbetalt de mig tilkommende honorarer for gentagne opførelser af flere af mine skuespil og begærede at beløbet af hele mit tilgodehavende nu uopholdelig skulde indsendes til min kommissionær, boghandler Nils Lund i Kristiania.
I en udateret men med Bergens poststempel af 31.V.89 forsynet svarskrivelse erkender
 
 
Faksimile
bestyrelsens daværende formand, herr politiinspektør Salicath, sagens rigtighed og vedføjer et opgør, i følge hvilket der da skulde tilkomme mig en samlet sum af 640 kroner. Han beder imidlertid om henstand med indbetalingen indtil det af sparebanken og brændevinsbolaget bevilgede bidrag i August måned var hævet.
Under 12. Juni meddelte jeg formanden at jeg indgik på hans anmodning og erklærede mig tilfreds når blot beløbet inden den forlangte tidsfrist indbetaltes til min ovennævnte kommissionær. Hermed troede jeg at sagen var ordnet.
Af det fra herr Lund modtagne kvartalsopgør erfarer jeg imidlertid til min overraskelse at der fra teatret til ham slet ingen indbetaling har fundet sted.
Jeg vil henstille til de herrer
 
 
Faksimile
bestyrere selv at afgøre, hvor vidt de finder en sådan hensynsløshed lige over for mig passende eller tilladelig. At der i mellemtiden har fundet et personskifte sted i bestyrelsen tjener ikke dennes nye medlemmer til nogensomhelst undskyldning. Bestyrelsen selv, som institution, er og bliver dog altid kontinuerlig.
Under henvisning til den citerede kontrakts bestemmelse om, hvilke følger for teatret den stedfundne misligholdelse kan drage efter sig må jeg nu udbede mig mit samlede tilgodehavende straks hidsendt til München, altså til mig selv direkte og ikke gennem min kommissionær. Det tilføjes at jeg helst ønsker indbetalingen i form af en veksel eller anvisning på den herværende «Bayerische Vereinsbank».
Med megen agtelse tegner jeg mig
høfligst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her