Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:13. oktober 1889
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr fuldmægtig Larsen!
Jeg må meget bede Dem undskylde at jeg endnu ikke har besvaret Deres venlige brev af 8de September. En af grundene hertil er den at jeg ikke kommer til at udgive noget nyt dramatisk arbejde i den forestående Vinter og ikke gerne på forhånd vil give nogensomhelst et bindende løfte om oversættelsesret, aller mindst nu, da min literære stilling i England befinder sig i en stadig udvikling. Hertil kommer at jeg må tage hensyn til Mr: W. Archer, hvem jeg skylder så meget og fra hvem jeg i sin tid kan vente en lignende anmodning som den, der gennem Dem er fremkommet fra
 
 
Faksimile
Edmund Gosse. Men da det jo ikke haster med nogen afgørelse, så håber jeg at sagen, når engang det nye arbejde foreligger, skal kunne ordnes på en for alle parter tilfredsstillende måde. Jeg griber anledningen til på det hjerteligste at takke Dem for den utrættelige iver og ufortrødenhed, hvormed De, uagtet Deres visstnok meget stærkt optagne tid, varetager mine interesser. Gid jeg så sandt på nogen måde kunde gengælde Dem det! –
Mit forhold til herr Molander angående hans oversættelse af «Kærlighedens komedie» består deri at vi for flere år siden traf overenskomst om at han skulde besørge en sådan efter et af mig rettet og forkortet originalexemplar til brug for de svenske og finske teatre og at vi skulde dele ligelig de eventuelle honorarer og tantièmer. Nogen offentliggørelse af oversættelsen
 
 
Faksimile
var der hverken dengang eller senere tale om imellem os. Udgivelsen i Finland fandt sted uden mit vidende og hverken oversætteren eller forlæggeren har sidenefter underrettet mig derom og heller ikke sendt mig noget exemplar forinden nu igår, da jeg modtog et sådant med Helsingfors’s poststempel, – fra hvem, véd jeg ikke da håndskriften på pakken var mig ubekendt.
Både i betragtning af den brugte fremgangsmåde og for konsekventsernes skyld synes jeg ikke at den omhandlede bogs salg bør tillades i Sverig. En anden sag turde det kanské være om vi tillod de svenske teatre, der måtte ville opføre stykket, at anskaffe sig det fornødne antal exemplarer til brug for sufflør, regissør, rollehavende og andre medvirkende. Dette overlader jeg for resten for mit vedkommende ganske til Deres egen
 
 
Faksimile
afgørelse. – Brevet fra herr Fritze tilbagesendes herved. Ligeså brevene fra Edmund Gosse. –
Det har ikke været nogen hvilens tid, jeg denne sommer tilbragte i Gossensass. Jeg har været stærkt optaget og havt mere end rigelig anledning til at gøre studier og iagttagelse blandt de talrige gæster. Det var højst interessant men i sine henseender også dybt oprivende. Jeg må nu først og fremst søge at finde ro igen og så sammenfatte og anvende lidt af det, jeg har erfaret.
Deres unge begavede slægtning, herr Carl Larsen, beder jeg Dem bringe min oprigtige lykønskning. Hans bog har jeg læst med levende fornemmelse af at den er digtet ud af et virkeligt talent. Han har utvilsomt en god fremtid foran sig.
Med vore bedste hilsener til Dem og til det Hegelske hus tegner jeg mig Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her