Du er her:
Mottaker: JACOB HEGEL
Datering:19. september 1889
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr boghandler Hegel!
Jeg takker Dem forbindtligst for Deres godhedsfulde meddelelse om opsigelsen af de 4 % obligationer i kreditforeningen for jydske landejendomme.
Under de forhånden værende omstændigheder indser jeg ikke at der er noget fordelagtigere for mig at gøre end at følge Deres gode råd og lade mine 9200 kroner konvertere til 3½ % obligationer og beder Dem herved om velvillig at lade foranstalte det
 
 
Faksimile
fornødne i så henseende samt at tage de nye papirer i forvaring for mig.
Med vore hjerteligste hilsener til Dem alle tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her