Du er her:
Mottaker: HEINRICH ZSCHALIG
Datering:4. september 1889
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Meget ærede herr doktor!
Deres venlige skrivelse er kommet mig i hænde hersteds, hvor jeg tilbringer sommeren, og jeg tillader mig herved at udtale for Dem min varmeste tak for Deres forehavende, at foranstalte en tysk udgave af Henrik Jægers biografiske værk.
At tilsende mig Deres manuskript eller korrekturarkene tror jeg ikke vilde være til synderlig nytte, men bidrage til at forsinke bogens udgivelse. Derimod må jeg instændig anbefale Dem at gøre Dem bekendt med J. B. Halvorsens artikel i det af ham udgivne norske forfatterlexikon. Denne er udtømmende og fuldt ud pålidelig i enhver henséende. Jeg sendte Dem for nogle dage siden et par bladanmeldelser af samme og håber at De har modtaget disse. Selve artiklen har jeg for tiden ikke ved hånden. Men jeg er forvisset om at herr Halvorsen med største beredvillighed vil forskaffe Dem et exemplar ifald De derom henvender Dem til ham. Hans opholdssted er Kristiania.
Af «Catilina» foreligger allerede i manuskript en endnu ikke trykt oversættelse af dr: Paul Herrmann i Berlin.
Med gentagen tak og en hjertelig hilsen så vel til Dem selv som også til herr Minden har jeg den ære at tegne mig
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her