Du er her:
Mottaker: JACOB HEGEL
Datering:11. desember 1888
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr boghandler Hegel!
Jeg beder Dem herved modtage min bedste og forbindtligste tak for den særdeles smukt udstyrede udgave, hvori De har ladet «Fruen fra havet» udkomme. Den nye skriftsort, som er anvendt til navnene over replikerne, tager sig overmåde godt ud. Også andre forandringer i udstyret har jeg med påskønnelse og erkendtlighed bemærket. Nu vil jeg blot ønske at det må gå livligt med afsætningen. Oplaget er jo vovelig stort.
Kammerherre Fallesen har telegrafisk antaget stykket og agter at bringe det til opførelse snarest muligt. Jeg håber at fru Hennings kommer til at spille Ellida, men tør for øvrigt ikke indblande mig i sagen da jeg ikke kender nøjere til de hensyn, der må antages at være de afgørende.
 
 
Faksimile
Hvis jeg i denne for Dem sikkerlig meget travle tid tør bede Dem om en venskabstjeneste der medfører ulejlighed, så vilde jeg gerne anmode om at der for min regning må blive købt obligationer til et pålydende beløb af 8000 kroner. Papirerne måtte helst være af de sorter, som jeg allerede har beroende hos Dem. Jeg forudsætter nemlig at der ikke gives andre, der er fordelagtigere og derhos lige så solide. Dog overlader jeg affæren helt og holdent til Deres afgørelse og håber at De godhedsfuldt vil tage de indkøbte papirer i forvaring for mig.
Med vore hjerteligste hilsener til Dem alle tegner jeg mig
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her