Du er her:
Mottaker: AUGUST LARSEN
Datering:8. november 1888
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herr fuldmægtig August Larsen.
Gyldendalske boghandel.
Kopenhagen.
Dänemark.
Kære herr fuldmægtig Larsen!
Med forbindtligst tak erkender jeg modtagelsen af Deres venlige brev af 4de dennes og beder Dem godhedsfuldt undskylde den extraordinære møje og ulejlighed, som befatningen med korrekturen denne gang har forvoldt Dem. Tilfældet skal imidlertid ikke komme til at gentage sig. Havde jeg blot beholdt manuskriptet to dage længere og læst det endnu en gang kritisk igennem før jeg afsendte det, så havde jeg ikke behøvet nogen tilsendelse af korrekturarkene.
Jeg er Dem meget erkendtlig for at stykkets titel hidtil er bleven hemmeligholdt. Men fra nu af overlader jeg ganske til Dem eller til herr Hegel at forføje
 
 
Faksimile
derover efter eget skøn og behag. Skal cirkulærer eller bestillingssedler omsendes til boghandlerne, må forméntlig på dem stykkets titel angives.
Særdeles kært var det mig at blive gjort opmærksom på den lille notits i bladene. Jeg vil offentlig berigtige den. Nogen tvil om at mit nye stykke vilde blive fuldt ud forstået udenfor Norge, har jeg aldrig næret og følgelig heller aldrig udtalt.
De typografiske fortrin, som denne nye bog vil få, har jeg med glæde bemærket og føler mig meget takskyldig derfor.
Om skrivemåden af ordet: såmæn eller såmænd tror jeg der kan disputeres. Jeg har udeladt det stumme d for udtalens skyld. Ganske visst hænger ordet sammen med: mand, mænd; men det turde være et spørsmål om bogstavet d i dette ord er på sin rette plads. I de beslægtede sprog, svensk, tysk og engelsk
 
 
Faksimile
forekommer det ikke og heller ikke direkte i det oldnordiske. Ligeledes skriver vi: menneske, skønt ordet jo har sit udspring af mand, mænd. Som sagt, jeg tror nok der er adskilligt, som taler for begge skrivemåder. – For Deres konsekvente udeladelse af akcenten i ordet se, ser o. s. v. er jeg Dem særdeles forbunden. Den er ganske overflødig undtagen i det af Dem påpegede tilfælde.
Med den antydede udgivelsestid er jeg i enhver henseende tilfreds. Følgebreve til teatrene skal sendes i betimelig tid.
Med vore bedste hilsener tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her