Du er her:
Mottaker: GEORG BRANDES
Datering:30. oktober og 4. november 1888
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Brandes!
Efter mange måneders uafladeligt arbejde på et nyt fem akters skuespil, som nu er færdigt, begynder jeg igen at få tiden til min rådighed og kan tænke på en smule brevskrivning udenfor det rent forretningsmessige.
Tillad mig da, skønt lovlig sent, at takke Dem for telegrammet, som De glædede mig med på min fødselsdag. Dernæst for afhandlingen om «Temperamentet og Virkeligheden hos Emile Zola», hvilken De i sin tid havde den godhed at sende mig og som jeg gentagne gange har læst med levende interesse. Og så endelig for Deres nye store værk «Indtryk fra Polen» som jeg nu er i færd med at leve mig ind i under tilsidesættelse af alt andet. Det er jo et helt «sort fastland», som her åbner sig for den vesteuropæiske bevidsthet. Hjertelig tak for denne nye berigelse!
Om den store tilstrømning også til Deres senere forelæsninger har vi læst i bladene. Men ellers véd vi lidet om, hvorledes De egentlig har det og hvorledes De trives under de hjemlige forholde. Jeg for mit vedkommende forestiller mig jo at man dejligt måtte kunne leve i København. For resten har jeg jo kun forsøgt det for kortere tid af gangen.
I Norge vilde det være mig rent umuligt at slå mig ned for alvor. Intet steds vilde jeg føle mig mere hjemløs end deroppe. For et nogenlunde åndsudviklet menneske strækker ikke nutildags det gamle fædrelandsbegreb til.
Vi kan ikke længere lade os nøje med det statssamfund, som vi sorterer under. Jeg tror at den nationale bevidsthed er i færd med at uddø og at den vil blive afløst af stammebevidstheden. I alle fald har jeg for mit vedkommende gennemgået denne evolution. Jeg begyndte med at føle mig som normand, udviklede mig så til skandinav og er nu havnet i det alment germanske.
Naturligvis følger jeg med opmærksomhed og interesse livsyttringerne i det gamle hjem. Det er just ikke glædelige iagttagelser, man der har anledning til at gøre. Mig har for resten den politiske udviklingsgang deroppe aldeles ikke beredt nogen skuffelse. Hvad der er sket er ikke andet, end hvad jeg var forberedt på. Jeg vidste på forhånd at således og ikke anderledes måtte det naturnødvendigt komme. Men vort venstrepartis ledere mangler aldeles verdenserfaring og havde som følge deraf hengivet sig til de urimeligste illusioner. De gik der og bildte sig ind at en oppositionsfører vilde og kunde forblive den samme, han før havde været, også efter at han var kommen til magten.
Kære ven!
Jeg har måttet lade dette påbegyndte brev ligge da jeg har følt mig uvel i nogle dage og derhos været overhobet af uopsættelige forretninger angående teateranliggender.
Men just som jeg idag satte mig ned for at fortsætte hvor jeg sidst slap indløb fra København en paket med Deres velkendte håndskrift på omslaget. Deres «Indtryk fra Rusland» har De altså også havt det vennesind at betænke mig med! Ja, så tør jeg ikke for denne gang indlade mig på videre udgydelser over de hjemlige forholde. Brevet med min hjerteligste taksigelse må afgå straks. Den med blyant skrevne tilegnelse er mig også et fingerpeg om at jeg ikke ved fortsat taushed tør sætte Deres venskab og Deres overbærenhed på nogen yderligere prøve. Jeg erkender at jeg så fuldelig har fortjent denne tause men dog talende bebrejdelse fra Deres side. Men den vækker ikke nogen egentlig bekymring hos mig, rusker kun op i min onde brevskriversamvittighed. En alvorlig og vedvarende misstemning imellem os to står nemlig for mig som en utænkelig ting.
Og mens jeg her dvæler ved mine postale synder beder jeg Dem bringe Deres broder min varmeste tak for hans anmeldelse af «Rosmersholm». Den vil altid blive mig uforglemmelig. Da jeg første gang læste den, var det for mig som om jeg læste en fin, dyb og forståelsesfuld digtning over mit arbejde.
Jeg ser at gavtyven John Paulsen igen har forøvet en literær skurkestreg som tak for modtagne velgerninger. Det er nu engang hans metode og hans levevej. Men om dette og andet mere en anden gang. –
Min hustru forener sig med mig om at sende Dem, Deres frue og småpigerne de hjerteligste hilsener.
Deres trofast hengivne og takskyldige
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her