Du er her:
Mottaker: STORTINGET
Datering:13. juni 1888
Sted: KRISTIANIA/MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Norges Storthing.
Den rige litterære Skat, som Asbjørnsen og Moe har skjænket os i Eventyrene, har i Illustrationerne til disse folkelige Digtninge affødt en kunstnerisk Skat, der af Mange betragtes som en af de betydningsfuldeste Frembringelser indenfor den nyere norske Kunsts Omraade.
Originaltegningerne til disse Illustrationer bleve af Asbjørnsen samlede i et «Eventyr-Album», der indeholder 220 Blade af Gude, Kittelsen, Schneider, Sinding, Werenskiold og Flere.
Eventyr-Albumet tilhører Asbjørnsens Bo og blev, ved dettes Vurdering, værdsat til Kr. 3 000,00.
I Anledning af en Forespørgsel fra Udlandet, om hvorvidt Boet vilde være villig til, i Tilfælde, at sælge Eventyr-Albumet for Vurderingssummen, erfaredes det, at Boets Bestyrelse ikke ønskede at lade Samlingen gaa til Udlandet, men nærede et levende Ønske om Samlingens Bevarelse for Norge. Paa Henvendelse til Boets Bestyrelse, med Forespørgsel om, paa hvilke Betingelser Boet, i Tilfælde, vilde overdrage Staten Eventyr-Albumet, modtoges vedlagte Svarskrivelse, der stiller Eventyr-Albumet til Disposition for Vurderingssummen Kr. 3 000,00.
Vi Undertegnede have den Overbevisning, at Samlingen af Eventyrtegningerne er af en saa stor national og kunstnerisk Interesse og tillige et saa betydeligt Monument i vor Kunsts Udviklingshistorie, at den burde bevares for Landet i en offentlig Samling og helst i Nationalgalleriet.
Vi henvende os derfor herved til det Norske Storthing med Anmodning om, at den nævnte Sum, Kr. 3 000,00 maa blive bevilget til Indkjøb af Asbjørnsens Eventyr-Album og at dette derefter maa blive indlemmet i Nationalgalleriet.
J. Aars. Arbo. Sofus Arctander.
Dr. A. Chr. Bang. B. Bergslien.
Johannes Brun. Frantz Bull. Fr. Gjertsen.
O. A. Grøndahl. A. Grønvold.
J. B. Halvorsen. Dr. Elling Holst.
S. Larpent. H. Lassen. V. A. Maribo.
M. J. Monrad. Bredo Morgenstierne.
Gerh. Munthe. Erika Nissen. Hans Ross.
Evald Rygh. J. E. Sars. Adolf Schirmer.
P. Simonsen. Per Sivle. M. Skeibrok.
Olaf Skavlan. Gustav Storm. Fritz Thaulow.
Karl Uchermann. C. R. Unger.
(Senere tilkommet).
O. Thommessen. Ingvald Undset.
Jacob Dybwad. J. Chr. Skredsvig.
A. W. Holter. L. Holst. Ernst Motzfeldt.
Arne Garborg. Karl Hals. L. Dietrichson.
Christopher Brun. Henrik Ibsen. Eilif Petersen.
Oversendes Storthinget
B. E. Bendixen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her