Du er her:
Mottaker: HENRIK JÆGER
Datering:13. april 1888
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Henrik Jæger!
Først og fremst, for kronologisk ordens skyld, beder jeg Dem modtage min bedste og forbindtligste tak for telegrammerne, som De fra København og Deres frue fra Kristiania havde den godhed at sende mig på min fødselsdag.
Og så takker jeg Dem hjerteligst for Deres store biografiske værk, hvoraf de to prægtige exemplarer iforgårs kom os i hænde.
Jeg tror at jeg til min tak også trygt tør føje en lykønskning; thi jeg synes ikke der kan være tvil om at De vil få glæde af den bog. Den indeholder jo en
 
 
Faksimile
stor mangfoldighed af nyt stof og er, synes jeg, gennemåndet af en fin og forstående tilegnelse af mine literære arbejder og af de vedkommende tidsforholde.
Bogens indhold var os forøvrigt bekendt forinden den endnu forelå færdig. I et tidligere brev til Dem tror jeg, jeg nævnte at korrekturarkene blev mig tilsendte. Dette har kanske, og med rette, forekommet Dem påfaldende og jeg skylder Dem derfor en forklaring. Samtidigt med at jeg sendte Dem det lille biografiske brudstykke skrev jeg til Hegel og bad ham om i sin tid at måtte få læse korrektur på samme, såsom jeg denne gang imod sædvane havde givet fra mig til trykning et løst henkastet og utydelig skrevet koncept. Således skete også. Men fra bogtrykkeriet vedblev man, formodentlig grundet på misforståelse, at sende mig også de følgende ark. At vi med levende interesse læste disse et for et vil De finde naturligt. Men jeg gjorde herr Bagge udtrykkelig opmærksom at hvis bogens
 
 
Faksimile
udgivelse derved skulde forsinkes, så måtte enhver yderligere tilsendelse heller ophøre. Denne vedblev dog alligevel idet herr Bagge oplyste at derved ingen tidsspilde forvoldtes.
Dersom jeg ikke havde været så overlæsset med brevskrivning, som jeg i denne tid virkelig er, skulde jeg gerne have udtalt mig omstændeligere. Men det får nu være til en anden gang, kanske når jeg igen får den fornøjelse at træffe Dem personlig. Idag må jeg indskrænke mig til at sende Dem og Deres frue vore hjerteligste hilsener og tegne mig
Deres takskyldige og venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her