Du er her:
Mottaker: MARIE VON BORCH
Datering:22. april 1887
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede fru baronesse,
Jeg må bede Dem godhedsfuldt tilgive at jeg indtil idag har forsømt at sende Dem min skyldige taksigelse for Deres oversættelse af «Vildanden» og for det tilsendte exemplar af samme.
Denne oversættelse må utvilsomt betegnes som særdeles vellykket. Jeg selv har jo ikke så let for at fælde nogen afgørende dom med hensyn til sproget. Men fra mange kompetente læsere, med hvilke jeg har talt om sagen, har jeg modtaget den bestemte og enstemmige forsikring at Deres arbejde fortjener al mulig ros og anerkendelse. Modtag derfor godhedsfuldt min bedste tak!
 
 
Faksimile
På personlisten, foran i bogen, står Groberg anført som «Buchhändler». Denne trykfejl bedes rettet i de exemplarer, der sendes til teatrene og eventuelt i et nyt oplag.
Om opførelsen af «Rosmersholm» i Augsburg forudsætter jeg at De har læst avisberetningerne. Bifaldet var storartet og stormende også ved den anden forestilling, ved hvilken jeg dog ikke var tilstede.
Jeg erfarer at 2. oplag af dette stykke nu er udkommet og håber at herr Fischer sender mig i alle fald ét exemplar af samme. Det generer mig nemlig at skulle købe mine egne arbejder i bogladerne.
De antydede i et af Deres breve at De kunde have lyst til at oversætte «Kærlighedens Komedie». Jeg har hidtil ikke svaret
 
 
Faksimile
Dem herpå, men vilde naturligvis med største glæde modtage Deres tilbud, hvis det blot kan realiseres. Men foretagendet vilde støde på store vanskeligheder. Dette skuespil er jo helt igennem skrevet på rimede vers, som ikke vilde falde let at gengive i oversættelse. Under alle omstændigheder måtte denne foretages med de forkortelser og sammendragninger i dialogen, hvilke jeg allerede har gjort til brug for det kgl: teater i København. Et således rettet originalexemplar skal jeg på forlangende med fornøjelse tilsende Dem.
Med gentagen tak og med min forbindtligste hilsen så vel til Dem selv som til Deres ærede fru moder tegner jeg mig
Deres ærbødigst hengivne
Henrik Ibsen.
 
 
Faksimile

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her