Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:26. januar 1887
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Herved beder jeg Dem modtage min bedste tak såvel for det tilsendte årsregnskab som for Deres venlige brev af 8. dennes med deri indlagte pengebeløb.
Jeg vilde være Dem meget takskyldig om der for min regning måtte blive indkøbt utvilsomt sikkre værdipapirer til et pålydende beløb af 5000 kroner. Men hvilke disse papirer helst burde være, véd jeg ikke at angive da jeg ikke har tilstrækkeligt kendskab til forholdene. Jeg beder Dem derfor om godhedsfuldt at handle
 
 
Faksimile
efter bedste skøn.
Jeg forudsætter at De intet har hørt fra kammerherre Fallesen angående «Rosmersholm». Og da jeg selv heller ikke har modtaget nogen meddelelse fra ham, så ser det jo ud, som om hans til Deres herr søn udtalte trusel altså dog virkelig var alvorlig ment. Men da forekommer det mig besynderligt og selvmodsigende at han nu netop opfører Drachmanns eventyrkomedie, som jo allerede længe har været trykt.
Heller ikke om «Kærlighedens komedie» har jeg i bladene kunnet erfare noget. Jeg er derfor forberedt på at stykket ikke kommer til opførelse. Dette vilde unægtelig være ret karakteristisk. Da herr Fallesen underhandlede med mig om antagelsen og jeg gjorde ham opmærksom på at
 
 
Faksimile
Folketeatret agtede at spille stykket, lod han mig vide at dette, i henhold til det kgl: teaters privilegier, vilde blive forbudt.
Men jeg er i denne tid så optagen af andre anliggender at disse hjemlige ejendommeligheder anfægter mig mindre end de ellers vilde gøre. Sandsynligvis allerede idag udkommer i Berlin en tysk oversættelse af «Rosmersholm», besørget af M. v. Borch, der i sin tid oversatte «Gengangere». W. Lange har nølet så længe med at aflevere sit manuskript til Reclam at hans konkurrent nu kommer ham i forkøbet. For mig medfører sagen intet pekuniært tab, da jeg har samme betingelser hos begge oversættere.
«En folkefiende» skal spilles i Ostend-teatret i Berlin og «Rosmersholm» kommer rimeligvis op
 
 
Faksimile
i Deutsches Theater sammesteds. I næste måned kommer Meiningerne did og vil da spille «Gengangere».
I håb om at alt står vel til i Deres kære familjekreds sender vi Dem alle vore bedste hilsener.
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her