Du er her:
Mottaker: HANS SCHRØDER
Datering:16. januar 1887
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr teaterchef Schrøder,
Jeg har i hele den forløbne uge været fraværende og kom først tilbage igår. Dette er grunden til at svaret på Deres ærede skrivelse af 6. dennes fremkommer så sent.
Jeg finder mig ikke foranlediget til på noget punkt at fravige mit forslag til rollebesætning, således, som dette i ændret form blev fremsat i mit forrige brev. Den formening må jeg fremdeles fastholde, at herr Hammer som Rosmer bedre end herr Gundersen vil svare til mine intentioner. Fru Gundersen vilde kunne give en i de
 
 
Faksimile
fleste henseender ypperlig fru Alving. Som Rebekka West derimod kan jeg ikke tro at hun vilde være ret på sin plads. Frøken Bruuns ungdom og angivelige mangel på personlige erfaringer eller oplevelser gør mig ikke betænkelig. Iagttagelser kan i fornødent fald træde i oplevelsens sted, og desuden, – nye opgaver vækker og udvikler til alle sider.
Af Deres sidste brev tror jeg at få bekræftelse på, hvad jeg straks frygtede, nemlig at herr Bjørnson nærmest ønskede at spille rektor Kroll for at få anledning til at levere en portrætfigur. Dette må undgåes. Der må intet uvedkommende og altså forstyrrende gennem fremstillingen trækkes ind i stykket. Deres egen opfatning af Krolls karakter er
 
 
Faksimile
aldeles korrekt. Men jeg begriber aldeles ikke med hvilken grund De kan sige at mine udtalelser har gjort Dem tvilende i så henseende! Om Krolls karakter ligger vidt udenfor og langt borte fra herr Hanssons, så forhindrer vel ikke dette i og for sig at han kunstnerisk kan fremstille personen.
Lad os altså, om De så vil kalde det, experimentere. Lad os holde fast ved mit forslag. Det indebærer i sig et, som det synes, nyt princip ved Kristiania teater. Men jeg tror, at hvis det befølges i større omfang, så vil det føre trivsel og fremskridt med sig. Vi må vænne os af med ængstelsen for at betro de unge de tunge ting.
Om jeg her nede vilde eller kunde indlade mig på at lede indstuderingen ved vink og
 
 
Faksimile
anvisninger, så blev det nok snarere til skade end til gavn. Sligt kan kun ske på stedet, under selve prøverne. De rollehavende må få tid og anledning til at begå sine fejl forinden disse kan rettes.
Jeg takker Dem for Deres tilsagn om personligt at ville passe godt på i alle henseender.
Ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her