Du er her:
Mottaker: HANS SCHRØDER
Datering:2. januar 1887
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr teaterchef Schrøder,
Deres brev omhandlende rollebesætningen i «Rosmersholm» modtog jeg dagen efter at min skrivelse angående samme genstand var afgået herfra.
Jeg vil ikke dølge for Dem at Deres udtalelser i denne sag har gjort mig endnu uroligere for mit stykkes skæbne ved Kristiania teater end jeg allerede i forvejen var. Det er umuligt andet end at bogen kun er bleven læst højst overfladisk igennem, og derhos læst uden plastisk fantasi. Havde De set personerne levende for Dem i deres indbyrdes forhold til
 
 
Faksimile
hverandre, så vilde et forslag som Deres ikke kunne fremsættes.
De tror at fru Gundersen er selvskreven til at spille «Rebekka». Dette er ikke tilfældet. Fru G: har sin styrke i den store deklamatoriske replik, og den forekommer ikke i mit stykke. Hvorledes skulde hun kunne klare de tilsyneladende lette men overdækkede samtaler? Og derhos, – dobbeltnaturer, sammensatte karakterer, ligger ikke for hende. – Så vil De have Gundersen til at spille «Rosmer». Jeg tillader mig at spørge, hvorledes det vil tage sig ud når Rebekka fortæller at hun har været betagen af «et vildt sansedrukkent begær» efter ham? Eller når Brendel kalder ham «min gut» o. s. v? Eller når rektor Kroll imponerer og dominerer ham? Er Gs personlighed forenlig med dette og meget andet? Til Rosmer må
 
 
Faksimile
De tage den fineste og sarteste skikkelse, teatret har at råde over. – Ulrik Brendel har jeg naturligvis aldrig ønsket at se i Johannes Bruns hænder. Det vilde være den rene galskab. Derimod er jeg efter nøjere overvejelse kommen til det resultat at Brendel helst bør spilles af herr Reimers, forudsat at denne kan undværes i Krolls rolle. Og jeg tror at han det kan, i det jeg går ud fra at rektoren må kunne gives tilfredsstillende af herr Hansson. – At fremstillingen af rektor Kroll, denne myndige skolemonark, skulde kunne betroes til herr Bjørnson er forhåbentlig kun en spøg, som jeg ikke videre skal opholde mig ved. – Er derimod denne monstrøse tanke virkelig tænkt for alvor, – råder der altså en så total mangel på kritik og
 
 
Faksimile
selvkritik hos teatrets artistiske ledelse, så kan jeg desværre kun med fuldt berettiget mistillid imødesé indstuderingen. Hvem skal forklare stykkets grundstemning for de rollehavende og med interesse, iver og god vilje våge over at denne gengives? Nu, teatret om den sag! – Mit endelige forslag til rollebesætning er altså følgende:
Johannes Rosmer herr Hammer
Rektor Kroll herr Hansson.
Rebekka West frøken C. Bruun.
Ulrik Brendel herr Reimers.
Peder Mortensgård herr Klausen.
Madam Helseth frøken Parelius.
Jeg beder Dem tage dette forslag under nærmere overvejelse og tegner mig
ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her