Du er her:
Mottaker: HANS SCHRØDER
Datering:6. desember 1886
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr teaterchef Schrøder. Kristiania.
Justitsråd Hegel har oversendt mig Deres til ham rettede skrivelse af 30. November, og idet jeg herved besvarer samme skal jeg for en anden gangs skyld bemærke at breve til mig her i Tyskland altid vil komme mig i hænde selv om ingen nærmere adresse opgives.
Af flere grunde indleverede jeg ikke mit nye skuespil til Kristiania teater. Jeg havde og har fremdeles mine betænkeligheder med hensyn til Deres publikums smagsretning, således som denne
 
 
Faksimile
gennem teatrets repertoire i den senere tid formentlig åbenbarer sig.
Derhos nærer jeg adskillig tvil om, hvor vidt det for øjeblikket vil være muligt at få stykket på alle punkter tilfredsstillende besat ved Kristiania teater. Jeg må i alle fald forbeholde mig adgang til at foreslå eller godkende rollebesætningen forinden denne endelig vedtages.
Hvad honoreringsmåden angår da er det meget muligt at systemet med procenter af bruttoindtægten stiller sig bekvemmest for teatret og måske også i længden fordelagtigst for forfatteren. Men af flere årsager ønsker jeg alligevel helst, ligesom hidtil, efter første gangs opførelse at modtage en bestemt sum en gang for alle.
I betragtning af de økonomiske vanskeligheder, teatret siges
 
 
Faksimile
at kæmpe med, skal jeg dog ved denne lejlighed være villig til at nedsætte min sædvanlige fordring til 2000 kroner.
Ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her