Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:18. november 1886
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
I al hast takker jeg Dem for Deres venlige meddelelser af 15. dennes, som nu netop indløb.
Exemplarer bedes sendte til følgende: kammerherre Fallesen, etatsrådinde Heiberg, fru Thoresen, professor Molbech, G. Brandes og Edv. Brandes. – Til direktionen for de kgl: teatre i Stockholm og til professor G. Retzius sammesteds. Til kaptejn U. v. Feilitzen i Linköping og til prof: dr: Valfrid Vasenius i Helsingfors. Til teaterdirektionen i Bergen og til Nordahl Rolfsen sammesteds.
Følgeskrivelser sender jeg ikke og til Kristiania teater
 
 
Faksimile
indleveres intet exemplar.
Nogle udenlandske literater finder jeg det også hensigtsmæssigt at sende stykket. Listen over disse skal jeg senere meddele. Den blir ikke lang.
Herr bureauchef Hauchs skrivelse tilbagesendes hermed.
Det glæder mig meget at vide at bogen om nogle få dage vil være i handelen.
For Deres venlige skrivelser af 8. og 12. dennes samt for den modtagne pengeforsendelse aflægger jeg min forbindtligste tak og med vore bedste hilsener til Dem og Deres kære børn tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her