Du er her:
Mottaker: EDVARD FALLESEN
Datering:20. februar 1886
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Chefen for det kgl: teater og kapel, herr kammerherre Fallesen.
Herr kammerherre!
Gennem et brev fra justitsråd Hegel modtog jeg igår meddelelse om Deres højvelbårenheds forespørgsel angående hvorvid der i den nærmeste fremtid kan ventes noget nyt dramatisk arbejde fra mig.
Jeg skal i den anledning ikke undlade at oplyse om at det nye skuespil, hvormed jeg for tiden beskæftiger mig, ikke vil kunne ventes indleveret forinden udover efteråret.
Men jeg tillader mig at bringe i erindring at der fra min hånd foreligger to ældre stykker, som endnu ikke har været
 
 
Faksimile
opførte på det kgl. teater.
Det ene af disse er «Kærlighedens komedie», i tre akter, på rimede vers; fylder en hel aften. Dette stykke har vist sig særdeles virksomt overalt, hvor det er blevet spillet. I København måtte det kunne få en fortrinlig udførelse da alle rollerne ligger godt tilrette for det kgl. teaters nuværende personale. Nogle strygninger hist og her i replikkerne kunde måske lige over for et dansk publikum være ønskelige og vilde med lethed kunne foretages. Hvis dette stykke resolut antages og snarest muligt sættes i scene, da føler jeg mig forvisset om at udfaldet vil blive en sejr både for teatret og for mig.
Det andet af mine stykker, som endnu ikke har været opført på det kgl: teater er «Gengangere». Det indleveredes da det var nyt, men blev dengang ikke antaget. Nu har imidlertid den
 
 
Faksimile
offentlige mening klarnet sig lige over for denne alvorsfulde digtning og jeg tror det i alle oplystes og fordomsfries øjne vilde blive betragtet som en fortjenstfuld gerning om Deres højvelbårenhed nu kunde beslutte Dem til at bringe dette stykke frem på det kgl: danske teater.
Skulde herr kammerherren finde noget af disse forslag antageligt turde jeg måske i sin tid derom blive underrettet.
Med udmærket højagtelse
Deres højvelbårenheds ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her