Du er her:
Mottaker: ERNST BRAUSEWETTER
Datering:18. februar 1886
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Ernst Brausewetter. Leipzig.
I anledning af Deres venlige henvendelse til mig skal jeg tillade mig at bemærke følgende.
Deres ærede skrivelse af 25. Juli forrige år kom mig først hersteds i hænde i afvigte December måned. Jeg følte mig Dem naturligvis særdeles forbunden for den venlige opmærksomhed, hvormed De omfatter min literære virksomhed. Når jeg ikke før har svaret Dem, så er hovedgrunden den, at jeg håbede De ved nærmere overvejelse vilde komme til den erkendelse at Deres biografiske og literær-kritiske arbejde ikke kunde tænkes udført forinden De havde tilegnet Dem et grundigt kendskab ikke blot til det
 
 
Faksimile
norsk-danske sprog men til hele den skandinaviske literatur overhovedet. Uden et sådant grundlag vil den opgave, De har foresat Dem, ikke kunne løses på en tilfredsstillende måde.
Nu har De havt den godhed at sende mig en oversættelse af «Vildanden» og jeg må altså antage at De i mellemtiden har drevet nordiske sprogstudier. Men disse studier har ikke på langt nær været indgående nok. Hele oversættelsen vrimler af misforståelser, og originalens sprogtone finder jeg ikke gengivet. I originalen har enhver person en ejendommelig individuel måde at udtrykke sig på; i oversættelsen taler alle personerne i en jævn flad almindelighed.
Jeg beder Dem derfor indstændigt at lade dette forsøg henligge indtil videre. At udgive oversættelsen i dens nuværende skikkelse vilde påføre mig stor skade og nøde mig til at fremkomme med en
 
 
Faksimile
offentlig protest.
Jeg håber at De ikke tager mig mine uforbeholdne udtalelser ilde op. Ved at handle overensstemmende med min anmodning vil De varetage ikke blot min men også Deres egen sande og virkelige interesse.
Herr Th. Ackermann har oversendt mig Deres brev til ham. Hverken han eller jeg er i besiddelse af de begærte anmeldelser.
Deres manuskript skal jeg en af de første dage tilbagesende. Min tid er meget optaget af uopsættelige forretninger.
I det jeg gentagende takker Dem for Deres velvillige sindelag beder jeg Dem i venlighed modtage indlagte fotografi og tegner mig
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her