Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:28. januar 1886
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Jeg tillader mig herved at aflægge min forbindtligste tak så vel for det tilsendte årsregnskab som for telegrammet og avismeddelelserne angående opførelsen af «Peer Gynt».
Det har vært mig en stor glæde at se hvor velvilligt hele den københavnske presse har stillet sig til dette vovelige og vanskelige foretagende. Og ikke mindre har det glædet mig at erfare, hvor umådeligt forståelsen af denne digtning har klarnet sig i de år, som ligger mellem dens første fremkomst og nu. –
I et brev fra direktør Andersen siger han at han «har afgjort vort mellemværende med justitsråd Hegel». Jeg er ikke viss på om
 
 
Faksimile
dette udtryk er således at forstå, at han allerede har indbetalt det hele honorar. Men i ethvert fald vil dette nu snart ske. Ligeledes vil direktør Josephson i Stockholm i den nærmeste fremtid have at indbetale til Dem 400 kroner for opførelsen af «Kongs-emnerne».
I henhold hertil er jeg så fri at bede Dem om godhedsfuldt at ville sende mig 2000 kroner, enten i tyske sedler eller i anvisning på et herværende bankhus.
Sigurd er nu hos os på besøg. Herfra går han til London og en måned senere til Amerika. Ellers er der kun nordboer i München denne vinter. Vi lever derfor stille indenfor vore fire vægge, og det bekommer mig bedst.
Der er kommet mig for øre nogle foruroligende rygter om at G. Brandes skulde tænke på for længere tid at forlade Danmark. Et anonymt brev med fordrejet håndskrift har jeg modtaget fra
 
 
Faksimile
København med opfordring om «at anvende min indflydelse på ham for at ikke en stor ånd skal gå til grunde». Nærmere oplysninger gives ikke; men sagen har gjort mig bekymret. Noget skridt fra min side kan der dog ikke være tale om da jeg ikke kender sammenhængen; og B. vilde visst heller ikke i sine privatanliggender lade sig påvirke eller tåle indblanding af nogen udenfor stående. Jeg beder at dette må blive ganske mellem os. –
Med vore bedste hilsener til Dem selv og til Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her