Du er her:
Mottaker: ERNST BOJESEN
Datering:23. november 1885
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Ernst Bojesen.
Jeg beder Dem være forvisset om at jeg med levende interesse omfatter ethvert foretagende, der går ud på samvirke mellem de tre nordiske lande.
Det er derfor en selvfølge at jeg i høj grad glædede mig ved at erfare Deres plan, sigtende til udgivelsen af det skandinaviske tidsskrift «Norden».
Gennem herr Henrik Jæger modtog jeg redaktionens for mig så hædrende opfordring til at forfatte indledningsdigtet, en opfordring, som jeg lovede at efterkomme.
Men ved at beskæftige mig med dette opdrag er jeg mere og mere kommen til
 
 
Faksimile
erkendelse af at et sådant arbejde helst bør lægges i andre hænder.
Jeg ser mig ikke i stand til at løse opgaven på den måde, som jeg tror tidsskriftet bedst vilde være tjent med.
Det digt, jeg kunde sende Dem, vilde ikke blive et samlingens men et splittelsens tegn. Anderledes vilde det ikke kunne forme sig.
Jeg føler mig derfor forvisset om at jeg handler i tidsskriftets egen interesse når jeg herved frasiger mig det mig tiltænkte hæderfulde hverv. Min stilling er ikke neutral nok til at jeg bør indlede et foretagende, som det her omhandlede.
Hvis jeg på et senere tidspunkt skulde kunne medvirke med et eller andet bidrag, skal jeg ikke holde mig tilbage.
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her