Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:26. oktober 1885
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Jeg må mange gange bede Dem undskylde at jeg først idag besvarer Deres venlige brev af 7. dennes. Men først havde jeg at leje bolig, så at flytte ind, – og blev jeg indviklet udi en krig med det norske studentersamfund, hvorom De formodentlig har læst i aviserne. Denne affære har lagt beslag på det meste af min tid i den forløbne uge. I lørdags afgik imidlertid mit svar til samfundets bestyrelse og dermed har jeg da den sag fra halsen.
I mit telegram sagde jeg at jeg indgik på kontrakten med skuespildirektør Andersen vedkommende «Peer Gynt». Der er imidlertid nogle småting i den
 
 
Faksimile
mig tilsendte blanket som jeg foreslår forandrede, således som indlagte viser.
Grundene til disse forandringer vil let forståes.
I Norge tilhører eneretten til stykkets opførelse Kristiania teater.
For Sveriges vedkommende står jeg i underhandling med direktør Josephson om en lignende ret.
Under samtalerne mellem direktør Andersen og mig var der kun tale om stykkets opførelse på Dagmarteatret.
Overdragelsesretten må begrænses. Således som direktør Andersen foreslår kontrakten affattet vilde han til enhver tid kunne sælge opførelsesretten f. ex. til det kgl: teater.
Honorarbetingelserne forekommer mig noget utydelige. Jeg sætter at et eller andet uforudset tilfælde umuliggjorde tiende opførelse eller henskød
 
 
Faksimile
denne til en ubestemt fremtid. Skulde jeg så vente på samtlige de resterende 1000 kroner indtil 10. forestilling havde fundet sted? Og skulde direktør Andersen, uagtet han kun havde betalt mig 500 kroner, lige fuldt besidde overdragelsesretten?
Det er disse spørsmål, hvis besvarelse forekommer mig noget tvilsom. Jeg foreslår derfor en redaktion af kontrakten, som synes mig tydeligere. Ønsker direktør Andersen igen på sin side forandringer deri, så beder jeg ham fremsætte forslag til disse. Jeg er viss på at vi let blir enige; her handles jo i grunden kun om formaliteter. Sluttelig bedes han venligst hilset.
Den begærede prøve på min håndskrift skal det være mig en fornøjelse at sende. Hvis en eller anden skolemand, som har med bogens udgivelse at gøre, vilde påpege et eller flere steder i
 
 
Faksimile
mine skrifter, som fandtes særlig passende for øjemedet, så vilde jeg gerne modtage et sådant vink da jeg ikke tiltror mig selv synderlig kritik i dette stykke. Derhos beder jeg oplyst, om jeg skal skrive på bredsiden eller på langsiden af det afmærkede papir.
Vi bor nu her smukt og rummeligt i Münchens fornemste og pragtfuldeste gade og betaler dog kun det halve af hvad huslejen kostede os i Rom. Jonas Lie tilskriver mig at han kommer hid imorgen eller overmorgen. Ellers er her nok for tiden kun få skandinaver. Den unge norske maler B. Grønvold, som jeg tror har arbejdet noget for Dem, er netop bleven forlovet med en smuk og rig pige, en søster af hans ældre broders hustru.
Med de bedste hilsener til Dem selv og til Deres kære kreds, og med vor varmeste og forbindtligste tak for opholdet i København, tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her