Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:25. april 1885
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
I det jeg forbindtligst takker for den i begyndelsen af forrige måned modtagne veksel nødes jeg til atter at bede Dem om en lignende, men denne gang på 2000 kroner for at jeg kan være nogenlunde forsynet under vor forestående sommerrejse.
Vi agter i år at forlade Rom noget tidligere end sædvanligt, nemlig allerede i slutningen af maj. Hvor vi for denne sommer vælger vort opholdssted ved jeg endnu ikke med bestemthed; men rimeligvis blir det enten i Tyrol eller ved Bodensøen, hvor jeg håber at kunne arbejde i ro og få mit nye skuespil færdigt til høsten i sædvanlig tid.
Om vi derefter vender tilbage til Rom er tvilsomt. Af flere
 
 
Faksimile
grunde vilde det være hensigtsmæssigt for mig nu igen at bo et års tid i Tyskland, hvor jeg da bedre kunde varetage en hel del literære anliggender end her nede fra. Desuden rykker jeg jo derved hjemmet noget nærmere, og jeg er i den senere tid begyndt stærkt at tænke på, om muligt, at købe mig en liden villa, eller rettere sagt et landhus i nærheden af Kristiania, ved fjorden, hvor jeg kunde leve ganske afsondret og udelukkende optaget af mit arbejde. Synet af søen er hvad jeg mest savner her ude og dette savn vokser år for år. Desuden har jeg i tidernes løb lagt mig til en ikke så liden samling af kunstværker, hovedsagelig malerier, og alt dette står nu magasineret på et loft i München uden at vi har nogen glæde deraf. –
Opførelsen af «Brand» i Stockholm har jeg havt megen glæde af. Men det pekuniære udbytte for mig har, som De ved, kun været ringe, i det jeg af hensyn til de mange
 
 
Faksimile
med stykkets iscenesættelse forbundne omkostninger har måttet overlade Josephson samme for de af ham indbetalte 400 kroner en gang for alle. Men den side af sagen har jo rigtignok mindre betydning for mig nu, end den vilde have havt den gang jeg for 20 år siden ude i Ariccia begyndte at skrive på «Brand». –
Jeg ser af aviserne at kammerherre Fallesen med en del af det kgl: teaters personale agter at foranstalte en række Holbergs-opførelser i Stockholm under sommertiden. Dette er et meget fortjenstfuldt foretagende; thi svenskerne selv forstår ikke at spille Holberg, således som han skal spilles. At et par af mine stykker ved samme lejlighed er stillede i udsigt glæder mig meget.
Tør jeg ulejlige Dem med at drage omsorg for at indlagte brev bliver afleveret den 1. maj? Jeg ved nemlig at gamle Tønsberg på den dag fejrer sit guldbryllup og det er bleven mig meddelt at han i
 
 
Faksimile
den anledning ønsker og venter et par ord fra mig; men hans adresse i København kender jeg ikke.
Her nede har vi allerede nu en sådan varme, at det er generende at gå ud i middagstiden; men værelserne er jo store og luftige og så holder man det jo godt ud.
De politiske begivenheder i Danmark følger jeg med stor interesse og spænding; men jeg er jo desværre ikke på langt nær således inde i forholdene at jeg tør opgøre mig nogen dom om hvad der i striden med rette kan siges for eller imod, og end mindre er det mig selvfølgelig muligt at danne mig nogen mening om hvorledes konflikten vil løses. Jeg er spændt og håber det beste for udviklingens og fremskridtets sag.
Med vore bedste hilsener til Dem selv og til Deres kære kreds tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her