Du er her:
Mottaker: AUGUST LINDBERG
Datering:18. februar 1885
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Lindberg!
I slutningen af forrige år havde De den godhed at tilskrive mig et brev angående rollebesætningen i «Vildanden», hvilket jeg indtil nu ikke har besvaret.
Da jeg indleverede stykket til kgl: dramat: teaterns direktion var jeg ikke et øjeblik i tvil om at «Gina»s rolle vilde blive overdraget til fru Hwasser.
Det var mig derfor en overraskelse da jeg gennem tidningerne erfarede den definitive rollebesætning. Men det kunde ikke falde mig ind at fremkomme med nogen forestilling imod den af teatrets foresatte trufne afgørelse, såsom jeg ikke kendte den skuespillerinde, hvem det blev overdraget at spille Gina,
 
 
Faksimile
og jeg naturligvis måtte forudsætte at direktionens valg var det rigtigste.
Imidlertid samstemmer alle de meddelelser, jeg hidtil har modtaget fra Stockholm, deri at hverken «Gina» eller «Fru Sørby» får en i alle henseender fuldt ud tilfredsstillende udførelse.
Hvor vidt dramat: teatern for tiden besidder nogen anden skuespillerinde, som bedre vilde være i stand til at tolke den sidst nævnte rolle, vover jeg ikke med bestemthed at påstå, skønt jeg rigtignok tror det.
Men hvad jeg fremdeles føler mig fuldt forvisset om, det er at «Gina»s parti først kommer i de rette hænder når det overtages af fru Hwasser.
I sin i tidningerne indførte skrivelse udtaler herr direktør Willman at en sådan rolleforandring muligvis kunde finde sted når stykket havde været opført et større antal gange. På denne udtalelse støtter jeg mit ønske og mit håb om at «Vildanden»
 
 
Faksimile
snart må føres frem for Stockholms almenhed i en så fordelagtig skikkelse som muligt.
Jeg beder Dem, kære herr Lindberg, ikke at mistyde, hvad jeg her har skrevet. Jeg er naturligvis ikke i tvil om at den nuværende rollefordeling har fundet sted med stykkets tarv for øje. Men det står vel ikke til at nægte at her er forsøgt et experiment, som ikke i et og alt er faldet lykkeligt ud.
Jeg tror at burde bemærke at fru Hwasser er aldeles uvidende om at denne skrivelse fremkommer; jeg har ikke på lang tid, hverken direkte eller gennem nogen anden person, hørt et eneste ord fra hende og hun heller ikke fra mig.
For Deres udførelse af «Hjalmar» ligesom for alt Deres arbejde med stykkets indstudering og opsætning beder jeg Dem modtage min hjerteligste tak. Alt dette lader jo til at være mønstergyldigt. Den unge frøken Seeligs triumf glæder mig særdeles. Jeg beder Dem bringe
 
 
Faksimile
hende min hilsning og mine bedste ønsker for hendes fremtid. –
Og lad mig så til slut indhente, hvad jeg så længe har forsømt, i det jeg frembærer en venskabelig lykønskning i anledning af Deres giftermål. Deres unge hustru beder jeg Dem formelde min ærbødigste kompliment. – Held og lykke i livet som i kunsten!
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her