Du er her:
Mottaker: DET KONGELIGE THEATER I KØBENHAVN
Datering:9. desember 1884
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til chefen for det kgl: teater og kapel.
Højvelbårne herr kammerherre!
Som svar på herr kammerherrens meget ærede skrivelse af 20. november skal jeg ikke undlade at meddele at jeg indgår på de for mit skuespil «Vildanden» med hensyn til honoraret foreslåede betingelser og tegner mig med udmærket højagtelse
Deres højvelbårenheds ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her