Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:8. desember 1884
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Tillad mig herved at frembære min bedste og forbindtligste tak for Deres venlige brev af 30. f. m. og ligeså for valget af de indkøbte obligationer, der jo må ansees for særdeles fordelagtige papirer.
Men ved nærmere at se efter i mine regnskabsbøger, hvilket jeg jo burde have gjort i forvejen, mærker jeg at jeg nok har bundet et større beløb, end jeg for øjeblikket kunde disponere over uden at komme i en midlertidig forlegenhed. Jeg nødsages derfor at anmode Dem om godhedsfuldt at ville forstrække mig med 2000 kroner, som sædvanligt i anvisning på Nast-Kolb & Schumacher hersteds.
«Vildanden» i 2. oplag har jeg havt den fornøjelse at modtage og det er mig særdeles kært at erfare at
 
 
Faksimile
afsætningen går så raskt fra hånden. En trykfejl har jeg fundet i begge oplag: Side 167 står i Hjalmars anden replik: Men du må jage mig, G –. Dette skal være: Men du må ikke jage mig, o. s. v. Overhovedet er jeg særdeles erkendtlig for den udmærket omhyggelige korrektur.
Fra kammerherre Fallesen har jeg i en meget høflig skrivelse modtaget underretning om at stykket er antaget til opførelse på det kgl: teater.
Brandes’s værk om Holberg, hvilket De havde den godhed at sende mig og hvorfor jeg aflægger min bedste tak, har jeg læst uden afbrydelse og med den højeste interesse. Jeg beder Dem, når anledning gives, at hilse ham fra mig og takke ham for den glæde og berigelse, jeg gennem dette værk har modtaget.
Ligeledes takker jeg Dem for de mange tilsendte aviser med anmeldelser af «Vildanden». «Aftenposten»s forhastede begejstring over stykket og derpå følgende tilbagetog har
 
 
Faksimile
vakt megen morskab i Kristiania. Men sagen har også sin alvorlige side, i det man jo her ser at der gives anmeldere, som indretter sin dom efter hvad de ansér tjenligst for det parti de tilhører.
Kiellands nye fortælling, som jeg også har at takke Dem for, har jeg læst. Der er omstændigheder ved bogens komposition, som synes at antyde at endnu en fortsættelse kan ventes. Jeg gad vide om hans nuværende opholdssted er hensigtsmæssigt for hans literære arbejde. –
Også her nede har vi i år en vinterkulde, som vi ikke er vant til på denne årstid. Men luften er sund, og koleraen lader til at være ophørt. Alligevel holder frygten sig hos de rejsende; hotellerne står tomme; af nordboer er hidtil ingen ankommet.
Med min hustrus og mine egne hilsener til Dem og Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her