Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:23. november 1884
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Det var mig en stor glæde gennem Deres venlige brev at erfare at et nyt oplag af «Vildanden» allerede er under pressen og forhåbentlig snart kan ventes i handelen. Det norske «Dgbl:» for 15de indeholder den notits at «første oplag er udsolgt,» hvilket synes at antyde at bogen for øjeblikket ikke er at erholde i Kristiania. Jeg håber imidlertid at denne foreløbige standsning af salget dersteds ikke vil medføre nogen påtagelig større skade.
Ved Kristiania teater er stykket antaget til opførelse, ligeså ved det kgl: teater i Stockholm. Fra de øvrige teatre har jeg endnu intet hørt; men jeg synes ikke der er grund til at antage at dette skuespil noget steds skulde møde
 
 
Faksimile
afslag, forudsat at ikke besættelsen af Hedvigs rolle skulde støde på vanskeligheder.
Jeg har ved udgivelsen af «Vildanden» atter fåt bekræftelse på, hvor klogt det er at holde indholdet af et nyt digterarbejde hemmeligt indtil bogen foreligger i handelen. På forhånd at offentliggøre større eller mindre brudstykker medfører utvilsomt tab både for forfatteren og for forlæggeren.
De vilde bevise mig en stor tjeneste hvis der for min regning måtte blive indkøbt gode, sikkre værdipapirer til pålydende beløb 8000 kroner. De norske 4½ % hypotekbankobligationer forekommer mig fordelagtige; men jeg har hørt et rygte om at disse skal konverteres imod obligationer til 4 %. Forholder dette sig så, da tager jeg gerne lige så gode danske papirer.
For de tilsendte aviser takker jeg forbindtligst og sender Dem og Deres kære vore bedste hilsener.
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her