Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:18. oktober 1884
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
I det jeg forbindtligst takker for Deres venlige meddelelse af 10. d: tillader jeg mig at sende Dem de fornødne følgeskrivelser og beder om at disse må blive vedkommende tilstillet så snart bogen kommer i handelen.
Jeg tillader mig derhos at bede om at et hæftet exemplar må blive sendt til hver af følgende personer: fru Thoresen, højesteretsassessor J. H. Thoresen i Kristiania , kaptejn U. v. Feilitzen i Linköping , professor Valfrid Vasenius i Helsingfors , Edmund Gosse i London , William Archer sammesteds, hvis dennes adresse vides, samt til Oberlandesgerichtsrath L. Passarge i Königsberg og endelig til maleren Bernt Grønvold i München
 
 
Faksimile
under adresse: Königl: Akademie der bildenden Künste.
Jeg ser mig for sikkerheds skyld nødsaget til at bede mig hidsendt 1000 kroner i anvisning, betalbar hos Nast-Kolb & Schumacher i Rom.
Sigurd rejser i næste uge til Kristiania for at indtræde i ministeriets konsulatkontor. Min hustru og jeg agter at opholde os hersteds indtil månedens slutning og kanske noget længer. Derefter er det vor hensigt at begive os tilbage til Rom, som hidtil er gået fri for koleraen. Denne synes også at være i aftagende i de smittede italienske byer og provinser.
Det var med stor deltagelse jeg modtog den sørgelige underretning om slotsbranden; men en lykke var det jo at det væsentligste af kunstsamlingerne blev reddet. Det skal højlig interessere mig at erfare om man beslutter sig til at genopbygge slottet.
Her er det nu begyndt at se temmelig høstligt ud; vi har endog havt sne; men den er borte igen og
 
 
Faksimile
luften er ren og styrkende, så at vi befinder os særdeles vel.
Jeg følte mig temmelig nervøs og overanstrængt da jeg havde fået mit manuskript færdigt og besluttede at hvile et års tid. Men dette blir der nok ikke noget af. Jeg har nemlig allerede grundplanen lagt til et nyt skuespil i 4 akter og håber, om ikke ret lang tid, når jeg er kommen til ro i Rom, at kunne skride til udførelsen.
Med vore bedste hilsener til Dem og Deres kære familje tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her