Du er her:
Mottaker: LUDVIG JOSEPHSON
Datering:20. september 1884
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Josephson!
Når jeg først idag tager for mig til besvarelse Deres fire måneder gamle brev, så ved jeg ikke anden undskyldning at anføre end den omstændighed at jeg i disse måneder daglig har været optaget af mit nye skuespil, som nu endelig er under trykning og vil udkomme i oktober.
Det skulde glæde mig om det denne gang blev til virkelighed med opførelsen af «Kærlighedens komedie», der oftere har været stillet i udsigt uden at realiseres. Jeg må tilstå at jeg ikke gerne vilde vente længer med at se dette stykke indført på den svenske scene, og jeg tror at burde underrette Dem om – for det tilfælde at De ikke ved det – at en anden oversættelse af samme skuespil allerede ligger færdig. Foreløbig har jeg imidlertid nægtet vedkommende den begærede
 
 
Faksimile
tilladelse til at lade denne oversættelse komme til opførelse i Sverige, og ligeså har jeg forbudt trykning af samme. Jeg må jo naturligvis foretrække en oversættelse fra en så begavet dramatiker som Harald Molander fremfor enhver anden; men jeg nærer tillige en viss frygt for at hans egen dramatiske produktion lægger så stærkt beslag på hans tid at oversættelsen kanské får henstå indtil videre. Dette vilde jo være så ganske rimeligt. Vi får nu se!
Med stor interesse imødeser jeg opførelsen af «Brand» under Deres ledelse. Som honorar betinger jeg mig kun 400 kroner, men må dertil knytte den betingelse at honoraret indbetales til justitsråd Hegel, Gyldendalske boghandel i København , så snart den første opførelse har fundet sted. Derhos må jeg af visse grunde gøre udtrykkelig opmærksom på at dette mit tilbud kun gælder for så vidt «Brand» kommer til opførelse i indeværende sæson.
At give Dem noget løfte på mit nye skuespil ser jeg mig ikke i stand til. Ved kgl: dr: teatern indbringer et nyt dramatisk arbejde mig
 
 
Faksimile
et langt betydeligere honorar, end jeg hos Dem turde gøre regning på. Dette er et hensyn, som jeg ikke kan bortsé fra; thi det er for en væsentlig del mine teaterhonorarer, jeg lever af og rejser for.
Her i Gossensass blir jeg indtil midten af oktober. Om vi denne vinter vender tilbage til Rom, afhænger af koleraen. Men i ethvert tilfælde vil breve, adresserede til Consolato di Svezia & Norvegia, Roma, komme mig i hænde.
Min hustru og min søn har besøgt Nordkap i sommer og opholder sig nu i Kristiania; jeg venter dem hid i slutten af denne måned. Jeg selv var i forrige uge på besøg hos Bjørnsons, der bor i Schwaz ved Innsbruck.
Med de bedste hilsninger tegner jeg mig
Deres venskabeligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her