Du er her:
Mottaker: NILS LUND
Datering:2. september 1883
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr boghandler Lund!
Tillad mig herved at underrette Dem om at jeg, på derom sket henvendelse fra skuespildirektør Olaus Olsen har tilmeldt ham at han vil kunne erholde ret til med det af ham ledede teaterselskab at spille «Gengangere» i de norske provinsbyer, – altså ikke i Kristiania, – så snart han præsterer bevis for at han til Dem har indbetalt et beløb af 600 kroner.
Jeg ved ikke om herr Olsen indgår herpå og heller ikke hvorvidt indbetaling har fundet sted. Hvis dette sidste ikke er tilfældet, og herr Olsen desuagtet skulde træffe forberedelser til at opføre stykket, hvilket aviserne sikkert vil melde, så beder jeg at enhver sådan uberettiget opførelse
 
 
Faksimile
må blive forhindret, – i fornødent fald ved anvendelse af de midler, som loven stiller til min rådighed.
Ved samme lejlighed skal jeg meddele at den svenske teaterdirektør og skuespiller August Lindberg har tilkøbt sig retten til at spille bemeldte stykke på svensk i Kristiania imod, ligeledes til Dem, forskudsvis at indbetale et honorar af 500 kroner. Denne indbetaling vil utvilsomt ske punktligt. I ethvert fald behøves der lige over for en mand som herr Lindberg ingensomhelst forholdsregler at tages; han besidder min fulde tillid.
Hersteds bliver vi rimeligvis til henimod slutningen af denne måned. Jeg beder Dem imidlertid ikke at sende mig penge forinden jeg nærmere skriver derom. Et par ord på et brevkort, så fremt og så snart de nævnte indbetalinger har fundet sted, vilde derimod være mig kærkomne.
De har måske hørt om den opsigt, opførelsen af «Gengangere»
 
 
Faksimile
har vakt både i Helsingborg og i København. Herr Lindberg kommer rimeligvis med sit selskab til Kristiania i de nærmeste dage. Fra midten af måneden skal han spille stykket på Nya teatern i Stockholm. Det kgl: teater dersteds ønsker nu også at spille det og har telegrafisk henvendt sig til mig derom.
Her i Tyrol har vi endnu pragtfuldt sommervejr. Oppe i hjemmet er sommeren vel nu snart forbi. I håb om at De har tilbragt den på en behagelig måde og at De for øvrigt befinder Dem vel tegner jeg mig
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her