Du er her:
Mottaker: KONGL. THEATRARNE I STOCKHOLM
Datering:30. august 1883
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til direktionen for de kgl: teatre. Stockholm.
Fra min forlægger, herr justitsråd Hegel i København, modtog jeg hersteds igår et telegram, hvori forespørges om de betingelser, på hvilke mit skuespil «Gengangere» kan erhverves til opførelse på det kgl: teater. Telegrammet var ved en misforståelse adresseret til Rom og blev mig derfra tilsendt med brevposten. Dette er årsagen til at denne skrivelse fremkommer så sent.
For «Gengangere» opstiller jeg ingen andre betingelser end
 
 
Faksimile
de, der indrømmedes mig for «En folkefiende». Men jeg skylder at bemærke at herr August Lindberg allerede for sit vedkommende har tilkøbt sig retten til med det af ham ledede skuespillerselskab at opføre førstnævnte stykke nogle gange på Nya teatern i Stockholm. Disse forestillinger vil tage sin begyndelse den 17. September.
Hvor vidt denne omstændighed, forudsat at den skulde være den kgl: direktion ubekendt, kan øve nogen modificerende indflydelse på direktionens ønske om at bringe stykket til opførelse på det kgl: teater, ved jeg naturligvis ikke. For min egen og for mit dramas skyld vilde jeg meget beklage det, og jeg tillader mig derfor at bringe i erindring at en lignende situation allerede en gang før har fundet sted, den gang nemlig, da nu afdøde E. Stjernström på sit teater spillede «Hærmændene
 
 
Faksimile
på Helgeland» uden at den daværende kgl: teaterchef derved lod sig afholde fra senere at bringe samme stykke på scenen.
At herr Lindberg ikke besidder nogen eneret eller udesluttende ret til at spille «Gengangere» i Stockholm er naturligvis en selvforståelig sag. Anliggendets retslige eller juridiske side frembyder således ingen vanskeligheder.
Jeg kommer til at opholde mig hersteds indtil henimod slutningen af September, hvilket jeg tillader mig at bemærke for det tilfælde at den kgl: direktion inden dette tidsrum skulde se sig i stand til at meddele mig sin beslutning.
Med udmærket højagtelse
ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her