Du er her:
Mottaker: AUGUST LINDBERG
Datering:19. august 1883
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr teaterdirektør Lindberg!
Idet jeg forbindtligst takker for Deres venlige skrivelse af 14. dennes skal jeg herved besvare Deres igår modtagne telegram.
De ønsker at opføre «Gengangere» også i Kristiania.
Under visse betingelser vil tilladelse hertil kunne gives.
Først og fremst må jeg betinge mig at fru Winter-Hjelm også dersteds kommer til at spille fru Alving. Dette forudsætter jeg som en given sag.
Dernæst må jeg bestemt reservere mig imod at Møllergadens teater benyttes ved stykkets opførelse. Dette lokale er nemlig så trangt og belemret, afstanden mellem tilskuerne og de spillende så ringe, at ingen fuld virkning der vil kunne opnåes.
Hvis Kristiania teater kan
 
 
Faksimile
erholdes overladt, skulde jeg ansé det for det heldigste. I modsat fald har jeg intet væsentligt at indvende imod Tivolis teater. Dette teater er jo blevet nobiliteret ved tidligere optræden af fru W-H og af et par andre udmærkede artister.
End videre må jeg forbeholde mig at stykket ikke spilles i Kristiania forinden det har været givet i Stockholm og København. Grundene herfor skal jeg ikke nærmere indlade mig på at forklare.
I forbindelse med ovenstående bedes fastholdt at «Gengangere», skønt kun i tre akter, dog fylder en hel forestilling. Selvfølgelig må der intet andet gives hverken før eller efter stykket.
Helst skulde jeg også ønske at dette mit arbejde overalt blev spillet uden benyttelse af orkester, hverken før forestillingen eller mellem akterne.
Som honorar for opførelsesretten i Kristiania vil jeg
 
 
Faksimile
indskrænke mig til at forlange 500 kroner, hvilket beløb, forinden første opførelse kan finde sted, må være indbetalt til boghandler Nils Lund i Kristiania.
Sluttelig beder jeg Dem bringe fru Winter-Hjelm min forbindtligste hilsen og en hjertelig tak for hendes højst interessante brev til dansk Nationaltidende. Blir «Gengangere» indstuderet og spillet efter de deri udtalte grundsætninger, da er der ingen fare for udfaldet.
I håb om snart at erfare lidt nærmere fra Dem tegner jeg mig
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her