Du er her:
Mottaker: DIREKSJONEN FOR DAMPSKIPET «DRONNINGEN»
Datering:17. mars 1883
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
direktionen for dampskibet
«Dronningen».
Kristianssand.
Norwegen.
(Norvegia.)
fr:
 
 
Faksimile
Til direktionen for dampskibet «Dronningen». Kristianssand.
Idet jeg erkender modtagelsen af Deres skrivelse af 8. dennes, med deri indlagte årsregnskaber for 81 og 82, skal jeg bemærke at direktionen svæver i en for mig uforklarlig vildfarelse når den siger at den hidtil har været uvidende om, hvorhen mig vedkommende meddelelser skulde sendes.
Allerede da jeg tegnede mine aktier oplyste jeg direktionen om at min forretningsfører og kommissionær for Norge var boghandler Nils Lund i Kristiania. Herr Lund har på mine vegne indbetalt det tegnede aktiebeløb og har fra direktionen erholdt mine aktiebreve udleverede. Herr Lund har i sin tid for mig tegnet og betalt en præference-aktie og har senere fra direktionen erholdt beløbet tilbagebetalt. I de første år sendte direktionen også årsberetningerne til herr Lund
 
 
Faksimile
og det er mig derfor ufatteligt, hvorledes direktionen nu har kunnet være i nogen tvil om, hvorhen disse skulde adresseres. Skylden ligger ialfald ikke hos mig.
Da jeg imidlertid nu af direktionens skrivelse er bleven oplyst om den rette grund til at aktierne hidtil intet udbytte har givet, medens der tør være håb om at sådant i en ikke altfor fjern fremtid tør påregnes, så ønsker jeg ikke at de i min forrige skrivelse fremsatte forslag fremlægges for denne generalforsamling.
Ærbødigst
Dr: Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her