Du er her:
Mottaker: DIREKSJONEN FOR DAMPSKIPET «DRONNINGEN»
Datering:23. februar 1883
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Til
direktionen for
dampskibet «Dronningen».
Kristianssand.
Norwegen.
(Norvegia.)
fr:
Til direktionen for dampskibet «Dronningen». Kristianssand.
Da der i året 1875 udstedtes indbydelse til aktietegning i et nyt dampskib, som agtedes sat i fart mellem Kristianssand og Kristiania, blev dette foretagende af indbyderne fremstillet som et efter al sandsynlighed særdeles lovende.
I tillid til indbydernes navne og beregninger tegnede jeg 5 aktier i bemeldte dampskib.
De to første årsberetninger meldte om forskellige større uheld, der havde tilstødt skibet, og på grund af hvilke der ingen dividende kunde udbetales aktieejerne.
Senere er intet årsregnskab og ingen årsberetning kommet
 
 
Faksimile
mig for øje. Men af aviserne har jeg set at fartøjet i dette tidsrum stadigen uden extraordinære afbrydelser har faret i den planmæssige rute.
Ikke desto mindre har jeg i al denne tid indtil dato intet udbytte erholdt af mine aktier.
Jeg kan ikke godt tænke mig at et konsortium af praktiske forretningsmænd kunde ville fortsætte et foretagende, som gennem flere år har vist sig at være aldeles uproduktivt. Men alligevel har jeg ikke erfaret at man tænker på at opløse selskabet eller få dampskibet solgt.
Det ligger derfor nær at tænke sig at foretagendet dog, om end ikke direkte så ialfald indirekte, kan betragtes som lønnende for aktionærerne, der vel omtrent allesammen, med undtagelse af mig, må antages at være bosatte i strøget fra Kristianssand til Kristiania. Det tør antages at samtlige disse herrer er vareforsendere, som, ved at benytte dampskibet «Dronningen», gennem dettes lave fragtsatser finder sig
 
 
Faksimile
skadesløse for afsavnet af direkte udbytte af de indskudte kapitaler.
Imod et sådant arrangement vilde der naturligvis intet være at indvende såfremt det i lige grad kom samtlige aktionærer tilgode. Men er det virkelig etableret, så har jeg ialfald ingen fordel deraf; thi jeg er ingen forretningsmand og specielt ingen vareforsender eller modtager. Da jeg tegnede mine aktier gjorde jeg regning på i henhold til indbydelsen at erholde et reelt direkte udbytte af mine penge.
Jeg antager at den årlige generalforsamling nu snart vil blive afholdt og jeg anmoder om at forsamlingen må blive gjort bekendt med denne skrivelse.
Derhos henstiller jeg til generalforsamlingen at afgøre om ikke billighed og retfærdighed taler for at selskabet enten indløser mine aktier eller i alt fald bevilger mig af disse en årlig dividende, der kan skønnes at stå i et passende forhold til det udbytte, de øvrige aktionærer
 
 
Faksimile
må antages at nyde af deres indskudte penge.
Skulde imidlertid faktum være det for mig utænkelige at dampskibet i alle disse år har sejlet og fremdeles sejler uden hverken direkte eller indirekte fordel for nogen af aktionærerne, så tillader jeg mig at foreslå at fartøjet snarest muligt sælges og at selskabet opløser sig.
I forventning om gennem direktionen at erfare generalforsamlingens beslutning, og med tilføjende at min postadresse er: Consolato di Svezia & Norvegia. Rom – tegner jeg mig
ærbødigst
Dr: Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her