Du er her:
Mottaker: URBAN VON FEILITZEN
Datering:13. januar 1883
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Kaptejn U. v. Feilitzen!
Da jeg i midten af Maj måned forrige år havde havt den glæde at modtage og gøre mig bekendt med Deres bog om mig og mit forhold til ægteskabsspørgsmålet, var det min hensigt at sende Dem min tak i en lang og udførlig skrivelse.
Der var imidlertid omstændigheder tilstede, som dengang hindrede mig i at udføre mit forsæt. Jeg var netop i de dage begyndt at skrive på mit sidst udkomne skuespil, og dette arbejde lagde beslag på al min tid og gjorde mig uskikket til at indlade mig på nogensomhelst brevveksling udenfor den rent forretningsmæssige.
Heller ikke idag vil jeg udtale mig vidtløftigt om Deres geniale værk. Ved nærmere
 
 
Faksimile
overvejelse finder jeg at det jo egentlig heller ikke tilkommer mig at udtale mig derom.
Men hvad jeg tør sige er at jeg har beundret den originalitet og sjeldne dybsindighed, hvoraf Deres værk er gennemåndet, og ikke mindre den glimrende fremstillingsform, der må gøre bogen fængslende for enhver intelligent læser.
Det er en stor og uvurderlig håndsrækning til forståelse af mine skrifter, som De i dette værk har budt mig og som jeg med hjertelig glæde modtager.
Jeg har kun min tak at byde Dem til gengæld. Hjertelig tak for Deres bog og for den kærlighed til emnet, som åbenbarer sig på hvert blad!
Jeg omgåes med den plan muligens at gæste Sverige til sommeren. Dette vil afhænge af, hvorvidt det lykkes mig i nogenlunde betimelig tid at få fuldført et nyt dramatisk arbejde, hvormed jeg allerede er begyndt at beskæftige mig. Lykkes dette så var det vel
 
 
Faksimile
muligt at jeg kunde få den glæde personlig at gøre Deres bekendtskab og mundtlig gentage min tak til Dem fordi De har udtalt det åndfuldeste og dybeste, som endnu er blevet sagt om min digtning.
Deres ærbødigst og hjerteligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her