Du er her:
Mottaker: HANS SCHRØDER
Datering:24. desember 1882
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr teaterchef Schrøder!
«Morgenbladet» har bragt en meddelelse om rollebesætningen i «En folkefiende», og i den anledning må jeg atter ulejlige Dem med nogle linjer.
Jeg ser at herr Gundersen skal spille byfogden. Denne skuespillers ydre passer ganske visst ikke videre godt for en mand, som ikke tåler at tænke på at spise varm mad til aftens, som har en dårlig mave, en slet fordøjelse og som lever af tyndt thevand. Heller ikke passer det synderligt for en mand, der betegnes som pén, fin og pertentlig. Men disse mangler kan jo tildels afhjælpes ved en hensigtsmæssig maskering og påklædning. Herr Gundersen må derfor anvende stor omhu på disse to ting.
 
 
Faksimile
Heller ikke harmonerer herr Reimers’s legemsbygning med et temperament som doktor Stockmans; iltre mennesker er i almindelighed mere spædlemmede. For herr Reimers gælder altså ganske den samme anmodning, som foran er rettet til herr Gundersen. Han må gøre sig så tynd og så liden som det er ham muligt.
Herr Hansson kender jeg ikke; men efter alt, hvad jeg hører om ham tviler jeg ikke på at han vil kunne spille Hovstads rolle tilfredsstillende.
Derimod må jeg bestemt gøre indsigelse imod at Horster udføres af herr H. Brun. Jeg henholder mig i et og alt til hvad jeg i mit forrige brev udtalte om dette parti, og anmoder om at rollen må blive givet til herr Schanke samt om at denne må blive gjort bekendt med hvorledes jeg ønsker rollen opfattet og spillet.
Imod besætningen for øvrigt har jeg intet at indvende. Herr Selmer er sikkerlig på sin plads
 
 
Faksimile
som Billing; dennes mundheld «gud døde mig» må ikke markeres, det må falde ganske som et udtryk, hvorved han igrunden ingenting tænker. Frøken Gjems kender jeg ikke; men jeg lægger stor vægt på at Petras rolle blir spillet korrekt og med fuld troværdig natursandhed. –
Med anmodning om at honoraret for stykket i sin tid må blive indbetalt til boghandler Nils Lund tegner jeg mig
ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her