Du er her:
Mottaker: EDVARD FALLESEN
Datering:12. desember 1882
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr Kammerherre Fallesen.
Det var mig særdeles kært gennem justitsråd Hegel at erfare at De ønskede at bringe mit nye skuespil til opførelse på det kgl: teater, og jeg håber at mit telegramsvar er kommet Dem rigtig ihænde.
Hensigten med disse linjer er nærmest at forebygge en fejlagtig opfatning og gengivelse af en af rollerne i stykket. I et københavnsk blad, der refererer stykkets indhold, omtales kaptejn Horster som en «gammel» mand, en «gammel» ven af doktoren, o. s. v. Dette er en misforståelse. Kaptejn Horster er en ung mand; han er et af «de unge mennesker», som doktoren siger at han så gerne ser i sit hus. Horster må, navnlig i det korte replikskifte mellem ham og Petra i femte akt, spilles således at man deraf aner et begyndende varmt og inderligt forhold mellem disse to. Derhos tillader jeg mig at anholde om at der også til bipersonerne i fjerde akt må blive anvendt dygtige skuespillere i videst mulig udstrækning; jo flere karakteristiske, natursande skikkelser i mængden, desto bedre.
Jeg beder herr kammerherren godhedsfuldt undskylde denne henvendelse, der kanske vel egentlig er overflødig, og tegner mig
med udmærket højagtelse
ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her