Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:2. desember 1882
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Efter en besværlig og tildels virkelig farefuld rejse kom vi hid den 24. f. m. og befinder os nu i god ro i vor vanlige bolig.
Jeg vil ikke nægte at jeg med nervøs utålmodighed går og venter på udgivelsen af mit nye skuespil, hvilken jo ved forskellige sammenstødende omstændigheder og formentlig også af hensigtsmæssighedshensyn er bleven en del forsinket, men som nu forhåbentlig har fundet sted. Idag, når jeg læser de danske aviser, håber jeg at se bogen averteret. For bøger i almindelighed er jo slutningen af November en meget god udgivelsestid; men ikke ganske for skuespil, der i sådant fald
 
 
Faksimile
ikke vil kunne komme til opførelse før den bedste tid af teatersæsonen er forbi; navnlig vil dette være tilfældet for Sverigs vedkommende, hvor jo stykket først må oversættes. Men på den anden side er jo oplaget af mit nye stykke så overmåde stort at det ganske utvilsomt er lige ønskeligt for os begge at det udkommer på et tidspunkt, da det tør gøre regning på publikums hele og udelte opmærksomhed, uforstyrret af andre samtidige literære nyheder.
Den nærmeste anledning til at jeg skriver idag er den at jeg desværre allerede nu igen nødes til at bede Dem om godhedsfuldt at ville sende mig en veksel for 1000 kroner. Forrige sending kom mig rigtig ihænde i Brixen, og aflægger jeg Dem herfor min bedste og forbindtligste tak.
Derhos vilde jeg være Dem meget takskyldig om De for min
 
 
Faksimile
regning vilde lade indkøbe norske 4½ % hypotekbankobligationer til et pålydende beløb af 4000 kroner. Jeg hører at norske statspapirer for tiden mødes med en viss mistillid på det udenlandske pengemarked, og som følge deraf er kursen kanske nu favorabel for indkøb. Jeg for mit vedkommende nærer ingensomhelst betænkelighed ligeoverfor disse papirer; jeg kender så godt de politiserende skrighalse oppe i Norge og ved at det fra deres side aldrig kommer til alvorlig handling.
Her skal allerede være ankommet en stor mængde skandinaver til Rom, men jeg har endnu kun truffet såre få af dem. Fru Heiberg har været så venlig at sende mig sin interessante bog; jeg tilskriver hende i disse dage for at takke for denne i sandhed sjelden værdifulde gave.
 
 
Faksimile
Med mange hilsener til Dem og Deres kære kreds tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.
P. S.
Skulde Bjørnson for tiden være i København bedes han og hans hustru hilset på det bedste og venskabeligste fra mig og mine.
H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her