Du er her:
Mottaker: RASMUS BJØRN ANDERSON
Datering:14. september 1882
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede herr professor:
Tillad mig at aflægge Dem min forbindtligste tak for Deres venlige brev af 25. August, hvilket jeg herved giver mig den ære at besvare.
Med stor fornøjelse erklærer jeg gennem denne skrivelse at jeg giver mit samtykke til at herr Wm. M. Lawrence under Deres, herr professor Rasmus B. Andersons tilsyn oversætter mine bøger på engelsk i Amerika, og skal denne oversættelse dersteds være at betragte som den eneste af forfatteren autoriserede.
De af herr Lawrence tilbudte betingelser modtager jeg med særdeles erkjendtlighed og beder jeg Dem for samme at frembære min skyldige taksigelse.
Jeg lægger stor vægt på at sproget i oversættelsen bliver holdt så nær i overensstemmelse med det jævne daglige talesprog som muligt; alle vendinger og udtryk, som kun hører hjemme i bøger bør på det omhyggeligste undgåes i dramatiske arbejder, navnlig i sådanne som mine, der lægger an på hos læseren eller tilskueren at fremkalde en følelse af, at han under læsningen eller opførelsen er vidne til et stykke virkelighed.
De siger, at oversættelsen af «Gengangere» nu snart er færdig; men jeg vilde ikke anse det hensigtsmæssigt om dette skuespil udkom først. Det er det videst gående af de tre arbejder, som De nævner og burde derfor være det sidste i rækken. Denne burde formentlig åbnes med «Samfundets støtter»; derefter burde «Et dukkehjem» komme, da dette danner ligesom en indledning eller en forberedelse til «Gengangere.»
I det danske ugeskrift «Ude og hjemme» har Georg Brandes nylig skrevet en længere afhandling over mig, hvilken jeg skal tillade mig at sende Dem.
Jeg går nu om nogen tid igen tilbage til Rom. For det tilfælde at De skulde have noget yderligere at meddele mig vil Deres breve hurtigst og sikkrest træffe mig under adresse: Consolato di Svezia & Norvegia. Roma.
Med gentagen tak for Deres venlige interesse for mig og min literære virksomhed tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her