Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:30. august 1882
Sted: GOSSENSASS
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr justitsråd Hegel!
Deres venlige brev af 24. dennes, som jeg modtog idag, skynder jeg mig herved at besvare.
Manuskriptet til de 4 første akter af mit nye stykke afsendtes igår og er forhåbentlig rigtig indtruffet. Grunden til forsinkelsen er nævnt i den manuskriptet vedlagte billet.
Deres skrivelse af 7. Juli er ikke kommet mig ihænde. Vi afrejste fra Rom den 9. s. m. og rimeligvis har konsulatets tjener afgivet den i vor bolig efter afrejsen; jeg vil derom anstille undersøgelse.
Det var mig ganske overordentlig glædeligt at erfare nyheden angående min digtsamling; jeg takker Dem af hjertet derfor og beder Dem lade bogen komme i handelen til hvad tid, De ønsker.
 
 
Faksimile
G: Brandes’s artikler om mig i «Ude og hjemme» har jeg ikke set. Derimod har jeg fra redaktionen af Göteborgs Handels- og S: Tidn: fåt den række artikler af Brandes, som nylig har ståt i dette blad og som nu er udkommet i en særlig brochüre. Er dette de samme artikler, som i «Ude og hjemme»? Jeg har, trods den mådelige svenske oversættelse, læst dem med stor fornøjelse og interesse; men der er i indledningen nogle unøjagtigheder, som jeg ved lejlighed skal gøre Brandes opmærksom på. Er han i København, bedes han foreløbig hilset på det bedste.
vore egne og Sigurds vegne bringer jeg Dem vor erkendtligste tak for Deres venskabelige lykønskning. Hans doktorafhandling udkommer om et par måneder i trykken i Rom.
Sluttelig er jeg så fri at bede mig hidsendt 1000 kroner i tyske papirpenge, hvorhos jeg benytter anledningen til med tak at erkende modtagelsen af forrige remisse.
Her i Gossensass blir vi, hvis
 
 
Faksimile
temperaturen tillader det, til henimod slutningen af September, da vi igen drager sydover. Vor gamle romerske ven, professor Ravnkilde opholder sig også her isommer.
Som i min billet af iforgårs lovet, sender jeg den resterende 5. akt om nogle få dage.
Med mange hilsener til Dem og Deres kære børn tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her