Du er her:
Mottaker: LUDWIG PASSARGE
Datering:22. desember 1881
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede herre!
Jeg skal ikke forsøge på at fremføre nogen undskyldning fordi jeg har ladet en så utilgivelig lang tid hengå uden at sende Dem min skyldige tak for Deres venlige skrivelse af 29. August samt for det samtidigt modtagne pragtfulde exemplar af Deres bog «Drei Sommer in Norwegen». Jeg vil kun anføre at det tilsendte traf mig i en meget travel tid, da jeg, nede i Sorrent, var beskæftiget med at skrive mit nye skuespil, som nu netop er udkommet.
Deres værk over Norge har i højeste grad glædet og interesseret mig. Mange af de egne, De skildrer, har jeg selv besøgt, og jeg kan ikke noksom beundre den slående anskuelighed, hvormed De forstår at meddele, hvad De har set. Jeg tror rigtignok at De i mange henseender betragter befolkningen med velvilligere øjne, end den fortjener; men vi må jo netop derfor være Dem så meget mere taknemmelig for denne fortræffelige og
 
 
Faksimile
med en så overordentlig sagkundskab skrevne bog.
Overmåde kært skulde det være mig om De vilde skrive min biografi i et eller andet tysk tidskrift. Et aldeles udtømmende materiale hertil vil kunne erholdes ved henvendelse til dr: phil:, bibliothekar Valfred Vasenius i Helsingfors, som for omtrent to år siden udgav, som afhandling for doctorgraden, en bog over mig og min digtning, afsluttende med «Kongsemnerne» og som senere har været beskæftiget med at fortsætte dette værk lige indtil den nyeste tid. Jeg antager at denne nye udgave nu snart udkommer, og herr Vasenius vil på Deres anmodning med den allerstørste glæde sende Dem et exemplar. Ingen kender mit liv og min literære virksomhed så nøje som han.
Igår blev jeg glædelig overrasket ved at modtage Deres oversættelse af «Brand». Jeg skal læse den snarest muligt. Foreløbig beder jeg Dem modtage min hjerteligste tak for dette fornyede bevis på Deres velvilje for mig.
Mit nye skuespil er nu udkommet og har vakt en voldsom allarm i den skandinaviske presse.
 
 
Faksimile
Daglig modtager jeg breve og avisartikler for og imod. Om ganske kort tid vil et exemplar blive Dem tilsendt; men jeg anser det for en fuldstændig umulighed for tiden at få dette stykke opført på noget tysk theater; jeg tror neppe at man i de nordiske lande tør spille det i den nærmeste fremtid. Forøvrigt er stykket trykt i et antal af 10,000 exemplarer og der er al udsigt til at et nyt oplag vil behøves inden kort tid.
Modtag endnu engang min bedste og oprigtigste tak, samt en hilsen og et ønske om en glædelig julefest og et godt nytår.
Deres hjertelig forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her