Du er her:
Mottaker: LUDWIG PASSARGE
Datering:17. august 1881
Sted: SORRENTO
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede herre!
Det har gjort mig særdeles ondt, af Deres sidste ærede skrivelse at erfare at De har følt Dem ubehageligt berørt ved et punkt i mit brev til statsrevisor Berner i Kristiania. Dersom jeg havde kunnet ane at mine udtryk skulde blive således misforstået af Dem, da vilde jeg visselig have valgt mine ord anderledes. I mit brev er der for mit vedkommende kun tale om theaterhonorarer og når jeg nævner forlæggere, så tænkte jeg derved på forlæggerne af de forskellige udgaver af Bjørnsons fortællinger.
Men «Peer Gynt» er jo slet ikke beregnet på at opføres, og De vil visst erindre at jeg selv nærede store betænkeligheder ved dette arbejdes udgivelse i Tyskland. Aldrig kunde det falde mig ind at De eller Deres forlægger
 
 
Faksimile
skulde have havt nogen fordel af den bog, og når De alligevel har ladet den trykke, så må De ikke tvivle på at jeg af hjertet føler mig Dem forbunden og takskyldig derfor.
Det samme gælder om den bebudede oversættelse af «Brand». Heller ikke denne digtning er beregnet for theatret, og når De, til trods for de tre allerede existerende tyske oversættelser, vover at foranstalte en fjerde sådan, så kan jeg heri fra Deres side kun se en for mig højst smigrende interesse for min produktion.
Jeg er overbevist om at det omhandlede punkt i mit brev ikke af nogensomhelst læser i Norge er bleven misforstået; men for yderligere sikkerheds skyld skal jeg, når jeg om nogen tid nærmere skriver offentligt om disse sager, udtrykkelig gøre en reservation, som De forhåbentlig vil finde tilfredsstillende.
Jeg er meget spændt på at få gøre mig bekendt med Deres oversættelse af «Brand» samt at erfare, hvilken modtagelse den finder i Tyskland. Skulde De i sin tid med nogle ord ville beære og glæde mig, så er min herværende
 
 
Faksimile
adresse indtil udgangen af Oktober måned Hotel Tramontano; senere vender jeg tilbage til Rom.
Denne sommer beskæftiger jeg mig med at skrive et nyt skuespil, der vil udkomme til høsten og som jeg da skal tage mig den frihed at sende Dem.
Jeg beder Dem hjerteligt at Deres foreløbige misstemning ikke må foranledige nogen forandring i den store velvilje, hvormed De hidtil har omfattet min literære virksomhed og tegner mig
med højagtelse
Deres oprigtigt hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her